Информация за преписката

Възложител: "Кюстендилска вода" ЕООД, гр.Кюстендил
Номер: 01752-2019-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.kyustendilskavoda.com
Процедура: Публично състезание
Описание: Инкасиране на суми за консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода от потребителите на "Кюстендилска вода" ЕООД гр. Кюстендил Обособени позиции: ОП №1 Инкасиране на суми в брой за ВиК услуги в обособени пунктове на Изпълнителя на територията на област Кюстендил с персонал на Изпълнителя и с ползване на софтуер, техника и консумативи на Възложителя. ОП №2 Инкасиране на суми в брой /касово/за ВиК услуги в обособени пунктове на Изпълнителя, с ресурси /персонал, техника, софтуер и консумативи/ на Изпълнителя
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/04/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   900418   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         13.03.2019 13.03.2019
2   900424   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         13.03.2019 13.03.2019
3   916277   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         12.06.2019 12.06.2019
4   916283   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         12.06.2019 12.06.2019