Информация за преписката

Възложител: Общинска фондация - Пловдив 2019 - /Старо наименование - Фондация - Пловдив - Европейска столица на културата/
Номер: 04128-2018-0008
Адрес на профила на купувача: https://plovdiv2019.eu/bg/procurements/850-организиране-на-изложба-в-гр-пловдив-с-творби-от-колекция-art-liberty-като-част-от-програмата-на-пловдив-европейска-столица-на-културата-през-2019-год
Процедура: Пряко договаряне
Описание: В рамките на настоящата обществена поръчка "АРТ ЛИБЕРЕТЕ" ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. „Марица“ № 154, ет. 3, офис А8, вписано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 205301600, представлявано от управителя Силвестър Мари Жан Жак Верже, ще предостави на Общинска фондация "Пловдив 2019" следните конкретни услуги: услуги по предоставяне ползването на творби от колекция „Art Liberty“, за целите на организиране на изложба в гр. Пловдив, като част от програмата на „Пловдив – Европейска столица на културата през 2019 год.“ Услугите включват предоставяне ползването на следните творби на изкуството, част от колекция „Art Liberty“, а именно: 1. Произведения на изкуството, нарисувани върху оригинални фрагменти от Берлинската стена от Източен и Западен Берлин. Произведенията на изкуството са създадени от шест от първите художници, рисували по Берлинската стена: Тиери Ноар, Кристоф-Еманюел Буше, Киди Ситни, Индиано, Хайнц Куздас и Петер Унзикер, включително и от двадесет и пет международно признати художници; 2. Три автомобила „Трабант“, изрисувани от Тиери Ноар, Кристоф-Еманюел Буше и Киди Ситни; 3. Оригиналният стенопис на бразилския художник Л7М, създаден по време на парижката изложба в Източната гара (Gare de l'Est) през 2015 г.; 4. Три картини на Статуята на свободата от Кристоф-Еманюел Буше. Изложбата с творби от колекция „Art Liberty“ ще бъде организирана в гр. Пловдив. Периодът на изложбата, в рамките на който ще бъде предоставено ползването на творбите от колекцията се определя, както следва: 01.01.2019 г. - 31.03.2019 г.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   876696   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         05.11.2018 05.11.2018
2   885556   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         27.12.2018 27.12.2018