Информация за преписката

Възложител: Държавна психиатрична болница /ДПБ/ - с. Карлуково
Номер: 00912-2018-0004
Адрес на профила на купувача: http://www.dpbkarlukovo.bg
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Доставка на дизелово гориво Б6 - 75 000 литра и безоловен бензин А95Н - 75 000 литра за срок от 5 години, считано от 01.01.2019 г. за нуждите на автопарка на Държавна психиатрична болница „Карлуково”.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   870777   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         03.10.2018 03.10.2018