Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Св. Пантелеймон" ЕООД - Пловдив
Номер: 01020-2018-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.mbal2pv.com/publics
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон“-Пловдив“ ЕООД по шест отделни обособени позиции.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25/10/2018 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   868698   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         20.09.2018 г.  25.09.2018 г. 
2   868704   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.09.2018 г.  25.09.2018 г. 
3   900648   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.03.2019 г.  18.03.2019 г. 
4   907901   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.04.2019 г.  17.04.2019 г. 
5   907903   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.04.2019 г.  17.04.2019 г.