Информация за преписката

Възложител: Централен орган за покупки /предишно - Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" /ЦЗФД/ към Министерство на финансите /МФ//
Номер: 00210-2017-0004
Адрес на профила на купувача: https://www.minfin.bg/bg/procurement
Процедура: Открита процедура
Описание: Обществената поръчка на Централния орган за покупки цели сключване на рамкови споразумения за предоставяне на пощенски и куриерски услуги за период от 24 месеца. Поръчката се провежда в електронната платформа на ЦОП за възлагане на обществени поръчки СЕВОП на адрес - https://sevop.minfin.bg. Предметът включва предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на възложителите, посочени в чл. 4, ал. 1 от ПМС № 385/2015г. Поръчката обхваща следните две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Предоставяне на пощенски услуги“ - прогнозна стойност 4 500 000 лв. без ДДС. Обособена позиция 2: „Предоставяне на куриерски услуги“ - прогнозна стойност 600 000 лв. без ДДС. Видовете пощенски и куриерски услуги са подробно описани в образците на ценовите оферти.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/07/2017 23:59

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   786751   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.05.2017 15.05.2017
2   786756   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.05.2017 15.05.2017
3   813311   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.11.2017 06.11.2017
4   821466   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.12.2017 28.12.2017
5   823567   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.01.2018 11.01.2018
6   828266   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.02.2018 06.02.2018
7   831277   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.02.2018 23.02.2018
8   832889   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.03.2018 02.03.2018
9   832901   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.03.2018 02.03.2018
10   834405   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.03.2018 13.03.2018
11   838231   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.03.2018 28.03.2018
12   838232   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.03.2018 28.03.2018
13   842961   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.04.2018 23.04.2018
14   847850   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.05.2018 23.05.2018
15   848676   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.05.2018 29.05.2018
16   849366   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.05.2018 01.06.2018
17   854167   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.06.2018 28.06.2018
18   854381   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.06.2018 02.07.2018
19   870474   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.10.2018 04.10.2018
20   874115   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.10.2018 22.10.2018
21   881695   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.12.2018 06.12.2018
22   883330   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.12.2018 17.12.2018
23   884929   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.12.2018 27.12.2018
24   886289   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.01.2019 03.01.2019
25   886910   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.01.2019 09.01.2019
26   887268   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.01.2019 10.01.2019
27   887701   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.01.2019 14.01.2019
28   888192   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.01.2019 16.01.2019
29   892893   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.02.2019 06.02.2019
30   893049   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.02.2019 11.02.2019
31   893194   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.02.2019 11.02.2019
32   899768   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.03.2019 12.03.2019
33   899769   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.03.2019 12.03.2019
34   906314   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     08.04.2019 10.04.2019
35   906318   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     08.04.2019 10.04.2019
36   906937   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.04.2019 12.04.2019
37   906939   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.04.2019 15.04.2019
38   907958   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.04.2019 19.04.2019
39   914630   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.06.2019 06.06.2019
40   924182   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     24.07.2019 29.07.2019
41   924184   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     24.07.2019 29.07.2019
42   926249   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     05.08.2019 08.08.2019
43   929466   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.08.2019 22.08.2019