Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2017-0014
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=137
Процедура: Публично състезание
Описание: Обект на възлагане е доставка и монтаж на следните артикули: 1. Шкафове за съхранение на документи – 2 бр.; 2. Шкафове за съхранение на материалите – 3 бр.; 3. Шкаф за карти – 2 бр.; 4. Шкаф на колела – Арт кабинет – 1 бр.; 5. Секция за книги без гръб-етажерка – 2 бр.; 6. Библиотечна секция без гръб – 3 бр-; 7. Гардероб четирикрилен със закачалки – 2 броя; 8. Офис бюра – 2 бр.; 9. Маса ученическа двуместна – 15 бр.; 10. Маса ученическа двуместна – 25 бр.; 11. Едноместна маса статив за рисуване – 15 бр.; 12. Едноместна маса статив за рисуване – 30 бр.; 13. Преподавателско бюро – 1 бр.; 14. Компютърно бюро – 12 бр.; 15. Офис столове – 8 бр.; 16. Стол ученически, дърво – 91 бр.; 17. Стол ученически, тапициран – 15 бр.; 18. Щори -вътрешни, хоризонтални, алуминиеви – 185 кв.м; 19. Затъмняваща завеса с корнизи – 8 кв.м.; 20. Плътни пердета - 15 кв.м; 21. Огледала за зала репетиции – 10 бр.; 22. Стойка мобилна за зала репетиции – 1 бр.; 23. Ламинат - 120 кв.м.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18/04/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   777792   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         21.03.2017 21.03.2017
2   777797   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         21.03.2017 21.03.2017
3   791399   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         13.06.2017 13.06.2017
4   827081   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.01.2018 29.01.2018