Информация за преписката

Възложител: Висше военноморско училище /ВВМУ/ "Н. Й. Вапцаров" - Варна
Номер: 00909-2015-0010
Адрес на профила на купувача: http://pp.naval-acad.bg/?page_id=697
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане по обособени позиции: Позиция 1 - Мебели Позиция 2 - Столове Позиция 3 - Матраци
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12/02/2016 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   702832   Решение         16.12.2015 16.12.2015
2   702841   Обявление за обществена поръчка         16.12.2015 16.12.2015
3   712609   Решение         10.02.2016 10.02.2016
4   734572   Информация за сключен договор         27.05.2016 27.05.2016
5   743914   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         08.08.2016 08.08.2016
6   743917   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         08.08.2016 08.08.2016