Информация за преписката

Възложител: Община Габрово
Номер: 00038-2015-0050
Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/187-
Процедура: Открита процедура
Описание: Територията, предвидена за благоустрояване и паркоустрояване е разделена на пет основни подобекти. По този начин се създава възможност за етапност при изпълнението им. На първи етап ще бъдат изпълнени подобекти 4 и 5. • Обособена позиция №1 „Благоустрояване подобект 4“ Подобект 4: Благоустрояване на вътрешноквартални пространства в квартал 91. Предвижда се частична промяна в организацията на местата за паркиране с цел освобождаване на ослънчена територия за създаване на вътрешноквартална зона за отдих и игри и запазване на съществуваща дървесна растителност. Ще се обособят 62 паркоместа, в т.ч. 6 за инвалиди с настилки от бетонни павета и елементи на тревна фуга. Предвидена е зона за отдих с пергола, пейки и маси за пикник, с уреди за фитнес и тенис маса; настилките са от бетонни павета и плочи на тревна фуга. Ще се изгради детска площадка „Къщичка“, обзаведена с комбинирани съоръжения за игра, люлки, клатушки и пр. за деца до 12 годишна възраст (по техническа спецификация, съобразени с изискванията на нормативната уредба); настилката е ударопоглъщаща, саморазливна, пейките – дървени с чугунена конструкция по спецификация. Предвидени са табели, ограждения, кошчета за смет, антипаркинг елементи, кашпи (по спецификация). Пространствата са достъпни и сигнализирани за хора с увреждания. • Обособена позиция №2 „Благоустрояване подобект 5“ Подобект 5: Благоустрояване на вътрешноквартални пространства в квартал 92. Предвижда се освобождаване на ослънчени площи и площи пред жилищни помещения в приземни етажи от паркиране и създаване там на рекреационна територия. Ще се обособят 83 паркоместа, в т.ч. 8 за инвалиди. Настилките са бетонни павета и асфалт. Предвидените кътове за отдих са обзаведени с пергола, пейки и маси за пикник, беседка и пейки – дървени, с чугунена конструкция. Настилките на кътовете за отдих и пешеходните територии са бетонни павета и плочи. В северната част на квартала, в озеленена площ ще се изгради спортна площадка с уреди за фитнес, стрийтбол, кик бокс с акрилна спортна настилка и частично ограждане. Предвидени са табели, кошчета за смет, антипаркинг елементи, кашпи. Пространствата са достъпни и сигнализирани за хора с увреждания.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/09/2015 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   679135   Обявление за обществена поръчка         24.07.2015 24.07.2015
2   679138   Решение         24.07.2015 24.07.2015
3   693752   Информация за сключен договор         20.10.2015 22.10.2015
4   705802   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         06.01.2016 06.01.2016
5   705804   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         06.01.2016 06.01.2016