Информация за преписката

Възложител: Висше военноморско училище /ВВМУ/ "Н. Й. Вапцаров" - Варна
Номер: 00909-2015-0007
Адрес на профила на купувача: http://pp.naval-acad.bg/?page_id=548
Процедура: Открита процедура
Описание: Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” .
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11/08/2015 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   676851   Решение         10.07.2015 10.07.2015
2   676852   Обявление за обществена поръчка         10.07.2015 10.07.2015
3   703458   Информация за сключен договор         18.12.2015 18.12.2015
4   766491   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         11.01.2017 11.01.2017