Информация за преписката

Възложител: Висше военноморско училище /ВВМУ/ "Н. Й. Вапцаров" - Варна
Номер: 00909-2015-0005
Адрес на профила на купувача: http://pp.naval-acad.bg/?page_id=405
Процедура: Открита процедура
Описание: „Доставка на материали и услуги за поддръжка на казармено-жилищния фонд във ВВМУ “Н.Й. Вапцаров” по следните обособени позиции: ПОЗИЦИЯ 1 - Строителни материали; ПОЗИЦИЯ 2 - В и К материали; ПОЗИЦИЯ 3 - Електрически материали; ПОЗИЦИЯ 4 - Дърводелски материали и услуги; ПОЗИЦИЯ 5 - Други материали по поддръжка на казармено-жилищния фонд; Обществената поръчка е с възможност за участие по една или няколко обособени позиции.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11/05/2015 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   657942   Обявление за обществена поръчка         30.03.2015 30.03.2015
2   657945   Решение         30.03.2015 30.03.2015
3   685332   Информация за сключен договор         01.09.2015 01.09.2015
4   705974   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         07.01.2016 07.01.2016
5   717463   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         01.03.2016 01.03.2016
6   721193   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         22.03.2016 22.03.2016
7   725473   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         05.04.2016 05.04.2016
8   741774   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         25.07.2016 25.07.2016