Информация за преписката

Възложител: Висше военноморско училище /ВВМУ/ "Н. Й. Вапцаров" - Варна
Номер: 00909-2015-0003
Адрес на профила на купувача: http://pp.naval-acad.bg/?page_id=306
Процедура: Открита процедура
Описание: Обособена позиция 1. Инфрачервена (термо) камера: 1) Мобилна; 2) Възможност за измерване на открито; 3) Термична чувствителност <50 mK @ f/1.0 (мили Келвина); 4) Качество на изображението - 320 х 240 или 640 х 480 пиксела; 5) Спектрален диапазон - от 7,5 до 13,5 m (микрометра); 6) Възможност за откриване на цел с човешки размери от 960 метра до 2,5 километра; 7) Възможност за цифрово увеличение - четири пъти. Обособена позиция 2. Датчик за въртящ момент: 1) Диапазон на работа - до 200 kN.m; 2) Температурен диапазон на съхранение от -15 °C до +40 °C; 3) Програма за обработване и прехвърляне на данни към РС (вкл.USB адаптер). Oбособена позиция 3. Вибродиагностичен уред: 1) Четири-канален виброанализатор с възможност за: измерване по предварително зададен маршрут в 2 канала; измерване по 4 канала без маршрут; триосово измерване по маршрут; балансиране на ротори; определяне на собствени честоти на съоръженията; измерване на обороти; защитено изпълнение IP65.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06/04/2015 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   650471   Решение         25.02.2015 25.02.2015
2   650491   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     25.02.2015 25.02.2015
3   652459   Решение     05.03.2015 05.03.2015
4   671012   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     10.06.2015 10.06.2015
5   671565   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         12.06.2015 15.06.2015
6   671566   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         12.06.2015 15.06.2015
7   675400   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         02.07.2015 02.07.2015