Информация за преписката

Възложител: Висше военноморско училище /ВВМУ/ "Н. Й. Вапцаров" - Варна
Номер: 00909-2015-0002
Адрес на профила на купувача: http://pp.naval-acad.bg/?page_id=255
Процедура: Договаряне
Описание: Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадните води за сградите, ползвани от ВР 1315 ВВМУ"Н.Й.Вапцаров", ВР 1326 "Карантината" и ВР "Лодъчен парк"

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   646825   Решение         05.02.2015 05.02.2015
2   655958   Информация за сключен договор         23.03.2015 23.03.2015
3   908538   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.04.2019 22.04.2019