Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Търговище АД
Номер: 00531-2014-0008
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Договаряне
Описание: Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води за нуждите на „МБАЛ-Търговище” АД, гр.Търговище.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   619717   Решение         18.08.2014 18.08.2014
2   622546   Информация за сключен договор         05.09.2014 05.09.2014