Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Търговище АД
Номер: 00531-2014-0006
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Договаряне
Описание: "Доставка на електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на „МБАЛ-Търговище” АД, гр.Търговище".

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   619707   Решение         18.08.2014 18.08.2014
2   627347   Информация за сключен договор         06.10.2014 06.10.2014