Информация за преписката

Възложител: Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Монтана
Номер: 00207-2013-0038
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: Следгаранционно сервизно обслужване на 2 бр. служебни автомобили на РЗОК Монтана, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14/01/2014 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   575132   Обявление за обществена поръчка         16.12.2013 16.12.2013
2   575137   Решение         16.12.2013 16.12.2013
3   587594   Информация за сключен договор         25.02.2014 25.02.2014
4   655013   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         18.03.2015 18.03.2015