Информация за преписката

Възложител: Български спортен тотализатор /БСТ/
Номер: 01210-2013-0005
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Договаряне
Описание: доставка на допълнително количество терминални устройства - 500 броя, съвместими за работа с въведена в експлоатация информационна и комуникационна система за приемане в реално време на залози за организираните от предприятието хазартни игри

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   547693   Решение         27.06.2013 27.06.2013
2   553454   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     01.08.2013 05.08.2013
3   554139   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     06.08.2013 06.08.2013
4   791732   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.06.2017 15.06.2017