Информация за преписката

Възложител: Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски"
Номер: 00566-2013-0012
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: Настоящата поръчка е за РЕМОНТ ВУСБ „Проф. Иван Стайков”, Национална спортна академия „Васил Левски”, която се намира в природен парк „Витоша” на 1860 м надморска височина, под връх Купена, в землището на с.Железница, както и да предоставя пълно безплатно гаранционно поддържане, обслужване и други за срок до 31.12.2015, подробно описани в Документацията за участие, която може да бъде прочетена и изтеглена от интернет страницата на Национална спортна академия „Васил Левски”: http://www.nsa.bg/bg/page,1677
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/07/2013 15:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   544408   Решение         05.06.2013 05.06.2013
2   544409   Обявление за обществена поръчка         05.06.2013 05.06.2013
3   556359   Информация за сключен договор         21.08.2013 21.08.2013
4   707314   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         13.01.2016 13.01.2016