Информация за преписката

Възложител: Община Крушари, област Добрич
Номер: 00613-2013-0003
Адрес на профила на купувача: http://www.krushari.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Изпълнението на поръчката по обособена позиция 1 включва следните основни видове работи: • Топлоизолация по стени ЕPS 6 см; • Боядисване с цветен фасаген; Изпълнението на поръчката по обособена позиция 2 включва следните основни видове работи: • Демонтаж на съществуваща покривна покривка от керемиди; • Ремонт покривна конструкция и дъсчена обшивка – 60%; • Топлоизолация с мин. вата 10 см по тавани; • Покриване с битумизирана мушама и глинени керемиди; • Доставка и монтаж на водосточни тръби, водосточни олуци и водосточни казанчета от поцинкована ламарина; • Топлоизолация по стени XPS 5 см; • Минерална мазилка; • Облицовка цокъл с гранитогрес; • Настилка от бетонови плочи 30/30 – цвят по избор на инвеститора; • Ограда от ст. бет. колове 250/12/12 и поцинкована мрежа Н=1,50м; Изпълнението на поръчката по обособена позиция 3 включва следните основни видове работи: • Демонтаж на съществуваща покривна покривка от ондулин; • Демонтаж на съществуваща покривна конструкция; • Направа на нова дървена покривна конструкция, която ляга на стоманобетонна плоча; • Полагане на вълнообразна ламарина 27х100х104мм с дебелина s=1,50мм; • Направа на отвор за ревизия на покрива; • Доставка и монтаж на водосточни тръби от поцинкована ламарина – изхвъргачи; • Доставка и монтаж на водосточни олуци от поцинкована ламарина; • Доставка и монтаж на водосточни казанчета от поцинкована ламарина; • Тухлена зидария, външна гладка вароциментова мазилка, топлоизолация 5 см XPS по надзид; • Слънчева инсталация с 6 броя слънчеви панели; Благоустрояването не е предмет на настоящата поръчка по обособена позиция 3.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08/07/2013 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   542915   Решение         27.05.2013 27.05.2013
2   542916   Обявление за обществена поръчка         27.05.2013 27.05.2013
3   543878   Решение         03.06.2013 03.06.2013

Документация за участие в обществена поръчка

По тази обществена поръчка има налична тръжна документация в електронен вид, която е достъпна след регистрация. Ако вече имате потребителско име и парола, моля използвайте ги за да получите достъп до документацията.