Информация за преписката

Възложител: Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски"
Номер: 00566-2013-0004
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: Настоящата поръчка е за доставка и монтаж на хетерогенно PVC покритие, под което следва да се достави и монтира подложка отговаряща точно на параметрите на производителя за спортни настилки. Квадратурата на залата е 1035 (хиляда и тридесет и пет) квадратни метра. За повече информация Документацията за участие, която може да бъде прочетена и изтеглена от интернет страницата на Национална спортна академия „Васил Левски”: http://www.nsa.bg/bg/page,1677
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21/05/2013 15:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   536451   Решение         11.04.2013 11.04.2013
2   536452   Обявление за обществена поръчка         11.04.2013 11.04.2013
3   545641   Информация за сключен договор         13.06.2013 13.06.2013
4   861701   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.08.2018 08.08.2018