Информация за преписката

Възложител: Община Антон
Номер: 01958-2013-0001
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: Дейността предвижда изпълнение на СМР за разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетители на територията на община Антон , както и осигуряване на условия за изнасяне на общоселски събор в местността „Над село” – село Антон, Община Антон”. Пространството условно е обособено на две зони: зона около съществуващ параклис и зелена зона, намираща се на югозапад. В горната зона над параклиса, по цялата северна граница на парцела, е предвиден навес с огнище, със стационарни маси и пейки, подходящ за обществени събирания и празненства. Там е мястото и на чешмата. Пространството около параклиса е подходящо паркоустроено, като са използвани акцентни групи от декоративни растителни видове. Предвидена е ограда по границата с ПИ 35. Долното пространство, между двата пътя, е решено на нива, разделени с подпорни стени, което се налага от голямата денивелация, но същевременно създава интересна композиция и функционално разделяне на отделни площадки на различни нива, ориентирани към откриващи се природни пейзажи. Проектирана е сцена с амфитеатрално разположени места за сядане и наблюдение, подходяща за провеждане на културни мероприятия на открито. На едно ниво по-надолу от откритата сцена е разположен навес с огнище, отново със стационарни пейки и маси. От тази площадка по серпентинна алея може да се слезе до пътя на долно ниво. Предвижда се оформяне на трасето и подобряване състоянието на съществуващия полски път, чрез който се осъществява достъпът до параклиса. Предвижда се изпълнение на стоманобетонови стени, играещи ролята на подпорни. На подходяща височина се предвижда направата на стоманобетонова конзола с широчина 50см., която изпълнява ролята на пейка. Дървената конструкция представлява едноскатен навес. Състои се от колони със сечение 14/14см., захванати с коларски болтове към закладните части. Върху колоните се монтират столици със сечение 14/14см., а върху тях лягат ребра със сечение 14/10см. Част от покривната конструкция ляга върху стоманобетоновите стени. Укрепването в хоризонтално направление е решено чрез подкоси.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/03/2013 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   523862   Решение         14.02.2013 14.02.2013
2   523865   Обявление за обществена поръчка         14.02.2013 14.02.2013
3   543479   Информация за сключен договор         30.05.2013 30.05.2013
4   639818   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         23.12.2014 23.12.2014