Информация за преписката

Възложител: Български спортен тотализатор /БСТ/
Номер: 01210-2012-0004
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Договаряне
Описание: Предмет на поръчката: „Предоставяне на услуги с национално покритие по осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS, за нуждите на Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в реално време за хазартните игри, организирани от ДП „БСТ“, разделена на обособени позиции с предмети, както следва: 1. „Предоставяне на основна комуникационна свързаност за осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS, за нуждите на Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в реално време за хазартните игри, организирани от ДП „БСТ“. Описание на предмета: Осигуряване на основна възможност за осъществяване на електронни съобщения за пренос на данни от двата компютърни центъра / Основен – в гр. София и Резервен – в гр. Стара Загора/ до 5 000 крайни терминални устройства и обратно, чрез високо ефективна и сигурна електромагнитна среда по стандарт GPRS /или друга със същите или по-добри параметри/. Очакван брой на първоначално ползваните SIM карти е до 1 700 броя с общ трафик до 50 000 МВ месечно. 2. „Предоставяне на резервна комуникационна свързаност за осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS, за нуждите на Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в реално време за хазартните игри, организирани от ДП „БСТ“ Описание на предмета: Осигуряване на резервна възможност за осъществяване на електронни съобщения за пренос на данни от двата компютърни центъра / Основен – в гр. София и Резервен – в гр. Стара Загора/ до 5 000 крайни терминални устройства и обратно, чрез високо ефективна и сигурна електромагнитна среда по стандарт GPRS /или друга със същите или по-добри параметри/. Очакван брой на първоначално ползваните SIM карти е до 500 броя с общ трафик до 15 000 МВ месечно. 3. „Предоставяне на дублирана резервна комуникационна свързаност за осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS, за нуждите на Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в реално време за хазартните игри, организирани от ДП „БСТ“ Описание на предмета: Осигуряване на дублирана резервна възможност за осъществяване на електронни съобщения за пренос на данни от двата компютърни центъра / Основен – в гр. София и Резервен – в гр. Стара Загора/ до 5 000 крайни терминални устройства и обратно, чрез високо ефективна и сигурна електромагнитна среда по стандарт GPRS /или друга със същите или по-добри параметри/. Очакван брой на първоначално ползваните SIM карти е до 300 броя с общ трафик до 10 000 МВ месечно.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   486425   Решение         11.06.2012 11.06.2012
2   497301   Обявление за възложена поръчка (ЕС)     28.08.2012 28.08.2012
3   775067   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.03.2017 06.03.2017
4   775068   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.03.2017 06.03.2017
5   775069   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.03.2017 06.03.2017