Информация за преписката

Възложител: Столична община - Район "Красна поляна"
Номер: 01259-2011-0002
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: “Доставка на хранителни продукти и хигиенни материали за детски заведения на територията на СО – район “Красна поляна”.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/12/2011 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   455709   Решение         03.11.2011 03.11.2011
2   455710   Обявление за поръчка (ЕС)     03.11.2011 03.11.2011
3   472851   Обявление за възложена поръчка (ЕС)     01.03.2012 01.03.2012