Информация за преписката

Възложител: Столична община - Район "Красна поляна"
Номер: 01259-2011-0001
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: Дейности по осигуряване на охрана на общински учебни и детски заведения на територията на район „Красна поляна". Обектите са изчерпателно посочени в документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24/08/2011 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   444407   Решение         15.07.2011 15.07.2011
2   444410   Обявление за поръчка (ЕС)     15.07.2011 15.07.2011
3   452026   Обявление за възложена поръчка (ЕС)     30.09.2011 03.10.2011