Информация за преписката

Възложител: Дирекция на Природен парк - Русенски лом
Номер: 01710-2011-0002
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открит конкурс по НВМОП
Описание: Строителство на сградата на Природозащитен комплекс – Посетителски център и Полева орнитологична станция – в ПИ с номер 000020 съгласно КВС за землището на с. Нисово, ЕКАТТЕ 51768, община Иваново, област Русе. Предвижда се извършването на отделни видове строително-монтажни работи на обект "Природозащитен комплекс – Посетителски център и Полева орнитологична станция", както следва: изработка и монтаж на подобекти: Основна сграда; Посетителски център; Кула за наблюдение. Клетки за птици; Подпорни стени; изработка и монтаж на част: ВиК; ЕЛ; изработка и монтаж на подобекти: Посетителски център - ОВ оборудване; Посетителски център – ОВ - А. Машини и съоръжения; Б. Инсталационни работи – 1. Котелно, 2. Отоплителни тела, 3. Вентилация; Посетителски център - част: Геодезия; Озеленяване. Предвидено е облагородяване и озеленяване на района и изграждане на логически свързани с дейността на центъра кула за наблюдение на птиците и клетки за отглеждане на болни и/или ранени птици и животни.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19/05/2011 12:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   435750   Решение         15.04.2011 18.04.2011
2   435760   Обявление за малка обществена поръчка         15.04.2011 18.04.2011
3   450180   Информация за сключен договор за малка обществена поръчка         07.09.2011 12.09.2011