Информация за преписката

Възложител: Община Балчик
Номер: 00479-2010-0009
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: Изготвяне на технически инвестиционен проект, съобразно изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и приложеното техническо задание/ техническа спецификация/ за проектиране. Изпълнение на строително- монтажни работи, свързани с предмета на поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23/09/2010 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   407573   Решение         13.08.2010 13.08.2010
2   407574   Обявление за обществена поръчка         13.08.2010 13.08.2010
3   417665   Информация за сключен договор         30.11.2010 30.11.2010