Информация за преписката

Възложител: Община Балчик
Номер: 00479-2010-0008
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: Изграждането на канализация на ул. ”Черно море” и ул. ”Черноморска” в с. Кранево включва изпълнение на строителни и монтажни работи по битовата канализация и по канализацията за дъждовни води, както и реконструкция и подобрение на уличната мрежа след приключване на предвидените работи по ВиК мрежата. Реконструкцията на ВиК мрежата на ул. ”Дунав” и ул. ”Приморска” в с. Кранево включва изпълнение на строителни и монтажни работи по уличната канализация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/09/2010 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   406958   Решение         09.08.2010 09.08.2010
2   406959   Обявление за обществена поръчка         09.08.2010 09.08.2010
3   408833   Решение         30.08.2010 30.08.2010
4   431529   Информация за сключен договор         17.03.2011 17.03.2011