Информация за преписката

Възложител: Столична община - Район "Красна поляна"
Номер: 01259-2010-0003
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: Дейности по осигуряване на невъоръжена охрана на учебни и детски заведения на територията на СО - Район “Красна поляна". Обектите са изчерпателно посочени в документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01/09/2010 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   405409   Обявление за поръчка (ЕС)     21.07.2010 21.07.2010
2   405415   Решение         21.07.2010 21.07.2010
3   415198   Обявление за възложена поръчка (ЕС)     04.11.2010 04.11.2010