Информация за преписката

Възложител: Столична община - Район "Красна поляна"
Номер: 01259-2010-0002
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на различни видове хранителни продукти и хигиенни материали за нуждите на детските заведения на територията на СО, район "Красна поляна.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24/08/2010 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   404978   Обявление за поръчка (ЕС)     15.07.2010 15.07.2010
2   405001   Решение         15.07.2010 15.07.2010
3   415171   Обявление за възложена поръчка (ЕС)     04.11.2010 04.11.2010