Информация за преписката

Възложител: Община Бургас
Номер: 00797-2010-0027
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: Реконструкция на ул. "Александър Велики", гр. Бургас, по одобрен технически инвестиционен проект по части: "Пътна", "Геодезическо заснемане", "Трасировъчен план и Вертикална планировка", "Канализация", "Електро", "Благоустрояване и озеленяване" и "План за безопасност и здраве".
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/07/2010 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   400147   Решение         21.05.2010 21.05.2010
2   400148   Обявление за поръчка (ЕС)     21.05.2010 21.05.2010
3   407947   Обявление за възложена поръчка (ЕС)     19.08.2010 19.08.2010
4   716250   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         26.02.2016 21.03.2016