Информация за преписката

Възложител: Община Бургас
Номер: 00797-2010-0023
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открит конкурс по НВМОП
Описание: "Извършване на текуща поддръжка и аварийни ремонти на водопроводна и канализационна мрежа на територията на Община Бургас, публична общинска собственост".
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01/06/2010 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   398730   Решение         04.05.2010 04.05.2010
2   398733   Обявление за малка обществена поръчка         04.05.2010 04.05.2010
3   404408   Информация за сключен договор за малка обществена поръчка         09.07.2010 09.07.2010
4   453694   Информация         13.10.2011 13.10.2011