Информация за преписката

Възложител: Община Бургас
Номер: 00797-2010-0011
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открит конкурс по НВМОП
Описание: "Извършване на услуга: Техническа поддръжка и експлоатация на 10 броя водни ефекти и фонтани, собственост на Община Бургас, на територията на гр. Бургас".
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/04/2010 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   396158   Решение         01.04.2010 01.04.2010
2   396159   Обявление за малка обществена поръчка         01.04.2010 01.04.2010
3   398840   Решение         05.05.2010 05.05.2010