Информация за преписката

Възложител: Община Бургас
Номер: 00797-2010-0009
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: „Услуги по оценяване въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на Община Бургас ”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15/04/2010 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   393237   Решение         05.03.2010 05.03.2010
2   393238   Обявление за обществена поръчка         05.03.2010 05.03.2010
3   396962   Решение         13.04.2010 14.04.2010