Информация за преписката

Възложител: Община Бургас
Номер: 00797-2009-0050
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открит конкурс по НВМОП
Описание: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „Укрепване на свлачище по ската зад летен театър в Приморски парк гр.Бургас” кв.1, УПИ I, състоящи се в: - Изграждане на анкерирана опорна стена; - Възстановяване на съществуващата опорна стена; - Контролно-измервателна система /КИС/; - Изкопни работи (ръчни) за временни площадки, заравняване на пукнатини и малки теренни подутини от свлачището (вертикална планировка); изкопи за подокопен дренаж и опорни стени. В тази дейност се включва и ръчен изкоп с частично укрепване, натоварване и транпорт на земни маси до депо на 10 км.; - Подокопен дренаж.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21/01/2010 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   384066   Решение         30.12.2009 30.12.2009
2   384068   Обявление за малка обществена поръчка         30.12.2009 30.12.2009
3   398350   Информация за сключен договор за малка обществена поръчка         30.04.2010 30.04.2010
4   432469   Информация         25.03.2011 25.03.2011