Версия за печат

BG-Своге

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

155

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.04.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760092

BG313, СЗДП ТП ДГС СВОГЕ, ул.Звънче 2, За: Емилия Митова, България 2260, Своге, Тел.: 0885 149705, E-mail: dgs_svoge@abv.bg, Факс: 0885 149705

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190410rusf11030821.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

1200 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

1. Кардекс шкаф с приставки за съхранение на висящи папки и с централно заключване. С място за поставяне на обозначителен етикет на контейнерите. Тип шкаф: Картотека/Кардекс, Материал: Прахово боядисан метал, Покритие: гладко, Цвят: светло сив, Дебелина на ламарината: 0,6 мм., Брой чекмеджета: 4 бр., Размери: ширина 46 см., дълбочина 62 см., височина 132 см.-1 брой 2. Посетителски стол с черна метална рамка с овален профил 15х30 мм с дебелина 1.2 мм. , тапицирана седалка и облегалка. Цялостна височина 82 см. Максимално натоварване до 120 кг., протектори на краката за защита на подовите настилки-10 броя. 3. Етажерка /шкаф за документи, без врати/, с четири рафта, дължина-40 см., дълбочина 33 см., височина-191 см., цвят-бук боворски, МДФ профил. 4. Шкаф за документи със заключване на двете врати, отворена витрина в средата, с по един рафт, дължина-80 см., дълбочина-35 см., височина 191 см. ,цвят-бук боворски, МДФ профил. 5. Шкаф за документи с врата, параметри: дължина-80 см., дълбочина-35 см., височина-37,2 см., цвят-бук боворски, МДФ профил. 5.1.Шкаф за документи с врата, параметри: дължина-40 см., дълбочина-35 см., височина-79,5 см., 1 рафт, цвят-бук боворски, МДФ профил, с метални крачета. 6. Шкаф за документи без врата, с параметри: дължина-80 см., дълбочина-33 см., височина-37,2 см., цвят-бук боворски, МДФ профил - 2 /два/ броя

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39000000

Описание:

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване


Срок за получаване на офертите

24/04/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще дъбат отворени на публично заседание съгласно изискванията на ЗОП на 25.04.2019ч., от 10,00ч. в сградата на ТП ДГС Своге в град Своге, ул.Звънче 2 и срока ще бъде продължен с три дни, в случай, че са депозирани по малко от 3 оферти.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/04/2019  (дд/мм/гггг)