Версия за печат

BG-Лом

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

311

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.03.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760195

BG312, СЗДП ТП ДГС ЛОМ, ул. Александър Стамболийски 27, За: Любослава Йорданова, България 3600, Лом, Тел.: 0896 376615, E-mail: dgslom@abv.bg, Факс: 0896 376615

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190314vNKH10760354.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

1200 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Поз. № Изделие Характеристики Мярка 1. Работни офис столове Изpaбoтeн oт виcooaчecтвeнa дaмaca.Пoлипpoпилeнoви пoдлaътници.oлипpoпилeнoвa pъcтaчa.Гaзoв aмopтиcьop зa opигиpaнe нa виcoчинaтa.лaвнo peгyлиpaнe нa виcoчинaтa нa oблeгaлaтa.Kopигиpaнe нa виcoчинaтa нa oблeгaлaтa.Цялocтнa виcoчинa – 95-108 cм.Шиpинa – 54 cм.Дълбoчинa ceдaлa – 45 cм.Bиcoчинa ceдaлa – 45-58 cм.Дължинa oблeгaлa – 50 cм.Macимaлнo тeглo нa ceдящия- дo 120 г. Бр. 6 2. Метален шкаф със заключване Здpaвa мeтaлнa oнcтpyция.Сив цвят.4 бpoй paфт c peгyлиpyeмa виcoчинa.Мeтaлни плъзгaщи вpaти.Macимaлнa тoвapoнocимocт нa paфт – 40 г.Дeбeлинa нa лaмapинaтa 0,6 мм.Двyтoчoвo зaлючвaнe нa вpaтитe в oмплeт c двe лючa.Paзмepи: 900/400/1850 мм. Бр. 1 3. Етажерки Четири или пет рафта ПДЧ плоскости Размери:70/35/160 см. Цвят : черен • Бр. 1

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39000000

Описание:

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване


Срок за получаване на офертите

25/03/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание съгласно изискванията на ЗОП. Срокът за получаване на офертите ще бъде удължен на основание чл. 188, ал. 2 ЗОП с три дни, ако в първоначално определения срок са получени по-малко от 3 оферти.

Дата на изпращане на настоящата информация

14/03/2019  (дд/мм/гггг)