Версия за печат

BG-Ракитово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП



Номер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.01.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000342722

BG423, ВЪЗПИТАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ АНГЕЛ УЗУНОВ, гр. Ракитово, За: Георги Христов Янушев, България 4640, Ракитово, Тел.: 0359 35422003, E-mail: vuirakitovo@abv.bg, Факс: 0359 35422003

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vuirakitovo.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vuirakitovo.eu/index.php/sample-sites.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

43000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

II.3.1) “Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на възпитателно училище-интернат “АНГЕЛ УЗУНОВ” “, и обхваща следното: т.1 І - Хляб и тестени изделия - (1. Хляб “Добруджа” в бр.; 2. Хляб УС в бр.; 3. Закуски в бр.); т.2 ІІ - Пакетирани продукти - (1. Олио в литър; 2. Захар в кг.; 3. Сол в кг.; 4. Бял боб в кг; 5. Оцет в бутилка; 6. Нишесте в бр.; 7. Вафли шоколадови в бр.; 8. Маслини в кг.; 9. Суха паста в бр.; 10. Брашно УС в кг.; 11. Юфка в бр.; 12. Кроасани в бр.; 13. Ориз в кг.; 14. Леща в кг.); т.3 ІІІ - Замразени продукти – (1. Пиле бут в кг.; 2. Грах в бр.; 3. Кайма в кг; 4. Риба Пангасиус в кг.; 5. Татарско кюфте в бр.; 6. Кюфте 60 гр. в бр.; 7. Кебапче 60 гр. в бр.); т.4 ІV – Консерви – (1. Зелен Фасул в бр.; 2. Домати в бр.; 3. Лютеница в бр.; 4. Гювеч в бр.; 5. Конфитюр в бр.); т.5 V - Млечни продукти – (1. Сирене деликатес в кг.; 2. Кисело мляко БДС в бр.; 3. Сирене краве в бр.); т.6 VІ – Подправки – (1. Сода бикарбонат в бр.; 2. Червен пипер в бр.; 3. Черен пипер в бр.; 4. Бахар в бр.; 5. Канела в бр.; 6. Джоджен сух в бр.; 7. Чубрица в бр.; 8. Пикантина в бр.; 9. Дафинов лист в бр.; 10. Кимион млян в бр.; 11. Бакполувер в бр.); т.7 VІІ - Пресни плодове и зеленчуци – (1. Кромид лук в кг.; 2. Чесън в кг.; 3. Картофи в кг.; 4. Зеле в кг.; 5. Моркови в кг.; 6. Гъби в кг.; 7. Ябълки в кг.); т.8 VІІІ - Малотрайни продукти – (1. Наденица в кг.; 2. Яйца в бр.; 3. Салам- хамбург. ,телешки, камчия – 300гр. в бр.; 4. Кренвирши в кг.)

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15850000, 15411200, 15411210, 15831000, 15872400, 03212000, 15871110, 15620000, 03222400, 15612100, 15811300, 03211300, 03212211, 15896000, 15897200, 15500000, 15872200, 15331100, 03142500, 15131230

Описание:

Тестени изделия
Олио за готвене
Олио за пържене
Захар
Сол
Картофи и сухи бобови култури
Оцет или равностоен на него
Нишесте и нишестени продукти
Маслини
Пшеничено брашно
Кроасани
Ориз
Леща
Дълбоко замразени продукти
Консервирани хранителни продукти
Млечни продукти
Подправки
Зеленчуци, пресни или замразени
Птичи яйца
Салам


Срок за получаване на офертите

18/01/2017 , 15:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

КРИТЕРИЯТ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА Е: КРИТЕРИЙ ЗА КАЧЕСТВО т.1 ЦЕНА – ТЕЖЕСТ- 40 точки т.2 КОМЛЕКСНАТА ОЦЕНКА (КО) се образува съгласно МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА V.1) УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ V.1.1) Датата и часа на отваряне на офертите е 19.01.2017г. от 10.00 часа V.1.2) Място на отваряне на офертите е обл. Пазарджик, общ. Ракитово 4640, гр. Ракитово, ул. „Парка“

Дата на изпращане на настоящата информация

10/01/2017  (дд/мм/гггг)