Версия за печат

BG-село Ковачевци

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

9058335

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000386694

BG414, Община Ковачевци, Община Ковачевци, За: Бойка Лозанова ВрИД Директор ТУЕПМР, България 2450, село Ковачевци, Тел.: 0886 747178, E-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg, Факс: 07727 000000

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://kovachevtsi.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://kovachevtsi.com/?page_id=4326.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

36000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на настоящата поръчка е доставка на употребяван багер - челен товарач за нуждите на Община Ковачевци. 8. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (минимални изисквания): ДВГ и задвижване : Мощност на ДВГ – 100 к.с. Работен обем – 4300 см3 Максимална мощност при обороти – Макс 2200 об/мин Максимален въртящ момент – мин.430 Nm Вид гориво – дизел Обем на резервоара за гориво – стандартен Трансмисия : Колесна формула – 4х4 Скоростна кутия – Автоматична Брой на предавките – стандартни Минимална скорост на движение – мин. 40 km/h Съединител – стандартен Спирачна система – многодискови спирачки в маслена баня с хидравлично задействане Кормилна уредба – тип хидравличен усилвател Заключване на задния диференциал на 100 % - да Електрическа система : Фарове, стопове, мигачи – да Работни светлини – минимум 2 предни, 2 задни Авариен режим на мигачите – да Звуков сигнал при заден вход – да Звуков или светлинен сигнал при авария на някой от важните работни агрегати – Трансмисия, ДВГ, Хидравлична система Кабина : Конструкция, защитаваща оператора при преобръщане на машината и падащи предмети – стандарт Врати за достъп – 2 броя – лява и дясна Отварящи се прозорци на вратите – 2 броя – лява и дясна врата Чистачки на стъклата – да – предна и задна Външни огледала за обратно виждане – 2 Броя – лявои дясно Климатик – да Изнесена тръба на шумозаглушителя при дясната колона на кабината за подобрена видимост – да Индикатори - ДВГ, Трансмисия, филтри – да Моточасовник – да Оборотомер – да Челен товарач : Паралелно повдигащи рамена (автоматично хоризонтиране на кофата при повдигане) – да Хидравлични цилиндри за повдигане на товаръчната кофа – мин. 2 броя Хидравлични цилиндри за въртене на товаръчната кофа – мин. 2 броя Система против люлеене на кофата при транспорт – да Товароподемност на кофата при максимално издигане – мин 3500 кг. Откъртваща сила на предната кофа – мин. 60kN Височина на изсипване при максимален ъгъл на кофата – мин. 2800 mm Ъгъл на изсипване на товара – мин. 450 Кофа – мин. 1,03 м3 отваряема със зъби Багерно устройство : Телескопично удължение на багерна стрела – да Извита багерна стрела за улеснено товарене – стандарт Линия за прикачни съоръжения (хидравличен чук) – да Управление на багерното устройство – с джойстици Минимална дълбочина на копане с телескопично удължение на багерната стрела – мин. 5,65 м Копаеща сила на багерната кофа – мин.63 kN Ъгъл на въртене на багерната стрела – мин.1800 Ъгъл на въртене на багерната кофа – мин. 2050 Напречно изместване на багерната стрела – да Багерна кофа със зъби – стандарт Хидравлична система : Хидравлична помпа – стандарт Дебит на хидравличната помпа – мин.163 Налягане в хидравличната система – мин.250

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

43210000

Описание:

Машини за извършване на изкопно-насипни работи


Срок за получаване на офертите

25/11/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП със Заповед № РД 507/21.11.2016 г. на Възложителя е удължен първоначалния срок за подаване на оферти, съгласно раздел ІІІ от настоящата информация. Отварянето на получените оферти ще се извърши на 28.11.2016 г. в 11:00 ч. в заседателната зала на Община Ковачевци. Участниците трябва да представят оферта, която да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП ина възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на интернет страницата на Възложителя.

Дата на изпращане на настоящата информация

21/11/2016  (дд/мм/гггг)