BG-.

. 20, . 3- 14/29.08.2016 .

29.08.2016 . 


No (): 000024713

BG413, , . 7 - 1, : , 2825, . , .: 0743 43108, E-mail: strumyani_oba@yahoo.com, : 0743 43105

/:

(URL): http://www.strumyani.org.

(URL): http://www.strumyani.org/.57500 .

, "

(CPV)

71320000

:07/09/2016 , 17:00 (//, :)

/ , /
7.2. , 7 ȓ 2014 2020 .


29/08/2016  (//)