BG-.

. 20, . 3-12/22.08.2016 .

22.08.2016 . 


No (): 000024713

BG413, , . 7 - 1, : , 2825, . , .: 0743 43108, E-mail: strumyani_oba@yahoo.com, : 0743 43105

/:

(URL): http://www.strumyani.org.

(URL): http://www.strumyani.org/.40000 .

, "

(CPV)

71320000

:30/08/2016 , 17:00 (//, :)

/ , /
7.2. , 7 ȓ 2014 2020 .


22/08/2016  (//)