BG-.


:

- , .. , . 96 4, : , 3776, . , .: 094 988180, E-mail: dunavmost2vd@vidincalafatbridge.bg, : 094 988180

/:

/: http://www.vidincalafatbridge.bg/.

: http://www.vidincalafatbridge.bg/bg/procurement.


:


:

(, ) - 2017 - 2018

(CPV):

45233141, 45233142

:
:


:

269000

:


NUTS:


:


:


:


:

03/10/2017 17:00

:


:


: