BG-


:

, . 12, : , 1000, , .: 0292 23800, E-mail: g.k.petkov@mod.bg

/ :

/:

/: http://www.pp.mod.bg.

: http://www.pp.mod.bg.


:


:

() , ,

(CPV):

48000000

::


:

20000 BGN

:

, . . 12

NUTS:

BG411

:


:

-

:


:

05/07/2015 16:00

:


:

1. : , . . 12 2. : http://www.pp.mod.bg

:

05/07/2015