BG-


:

.. , . 1, : , 3320, , .: 0973 80886, E-mail: kim_kozloduy@abv.bg, : 0973 80887

/ : .. ,. 1,

/:

/: http://kim-kozloduy.com/.

: http://kim-kozloduy.com/zop.html.


:


:

- .. , . : 1: , , , , ".. " .. 2: 113, 112, 110, 403, 409, 411, 414, 416, 314, 320, 321, 322, 300, , , , ".. " .

(CPV):

45000000

::

http://kim-kozloduy.com/zop.html

:

61200 BGN

:

".. ",. 1,

NUTS:

BG313

:

http://kim-kozloduy.com/zop.html

:

-

:

http://kim-kozloduy.com/zop.html

:

30/06/2015 17:00

:


:

".. ",. 1, 0973 80887

:

30/06/2015