BG-


:

" - " , . " " 9, : . ; , 2600, , .: 0701 59432, E-mail: vik_dupnitsa@abv.bg, : 0701 50682

/ : . , . " " 9

/:

: www.vik-dupnitsa.bg.


:


:

95, " - " .

(CPV):

09100000

::

.

:

66000 BGN

:

. .

NUTS:

BG415

:

// , . , . , .

:

-

:

1. ; 2. ;3. .

:

20/03/2014 16:00

:


:

: ; 2012.; ; ISO , , : www.vik-dupnitsa.bg

:

20/03/2014