Година:
Обект Стойност на един договор (без ДДС) Валута Брой Oбща стойност
Строителство Над 2 150 000лв. - - -
От 200 000 лв. до 2 150 000 лв - - -
От 0 до 200 000 лв - - -
Доставки Над 180 000 лв. - - -
От 50 000 лв. до 180 000 лв. - - -
От 0 до 50 000 лв. - - -
Услуги Над 110 000 лв. - - -
От 50 000 лв. до 110 000 лв. - - -
От 0 до 50 000 лв. - - -
Конкурс за проект Над 110 000 лв. - - -
От 30 000 лв. до 110 000 лв. - - -
От 0 до 30 000 лв. - - -
Общо   - - -