Бързо търсене в РОП


Ключова дума от предмета на поръчката:
Номер на поръчката: (nnnnn-yyyy-xxxx)
Ключова дума от името на възложителя:
 

Водещ документ:  Решение (689901)
Възложител: Агенция "Митници"
Получен на: 30.09.2015 г. 
Преписка: 00334-2015-0038
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име:
Описание: Доставка на топлинна енергия за следния обект на Агенция „Митници”: Митническо бюро Враца, ул. „Васил Кънчов” № 80, гр. Враца.

Общ брой: 1
Страница 1 от 1 
   1