Деловодна информация
00579
0804-1206 29/09/2016 (дд/мм/гггг)
не
00579-2016-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОБЩИНА СТРУМЯНИ 000024713
2825 с. Струмяни, пл. “7-ми Април” №1
Струмяни BG413 2825 България
Василка Панкова +359 74343108
strumyani_oba@yahoo.com +359 74343105

Интернет адрес/и

http://strumyani.org/

http://strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на хранителни продукти, перилни и миещи препарати и консумативи за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни, разделена на следните обособени позиции: 1:
15000000      
Доставки

Доставка на хранителни продукти, перилни и миещи препарати и консумативи за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни, разделена на следните обособени позиции: 1: Мляко и млечни продукти; 2: Месо и местни изделия; 3: Плодове и зеленчуци; 4: Консерви; 5: Разни хранителни продукти – захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др; 6: Хляб и хлебни изделия; 7: Перилни и миещи препарати и консумативи
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
93090      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

Мляко и млечни продукти 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15500000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

ДСП - Струмяни; ОДЗ - Патиланци и ДВХПР - Раздол

ПРЯСНО МЛЯКО – ПАСТЬОРИЗИРАНО ЛИТЪР 3-3,6 % БДС Л 3500
КИСЕЛО МЛЯКО /0,400/ 3,6% БДС БР 6400
КРАВЕ СИРЕНЕ БДС КГ 600
КАШКАВАЛ – ТИП ВИТОША БДС КГ 140
МАСЛО /0,125/ от сурово мляко БР 925
МАРГАРИН /0,250/ БР 725
БОЗА / 2 ЛИТРА/ БР 500
ИЗВАРА /0,500/ БДС БР 235
ПРЯСНО МЛЯКО – ПАСТЬОРИЗИРАНО /ЛИТЪР/ 2 % Л 1410
КИСЕЛО МЛЯКО /0,400 / 2 % БДС БР 1375
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА срок на доставка    20%
Цена
60%
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Месо и местни изделия 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

ДСП- Струмяни; ОДЗ - Патиланци и ДВХПР - Раздол

КАЙМА – СМЕС /40%СВИНСКО МЕСО И 60% ТЕЛЕШКО МЕСТО/ БДС КГ 1150
ПИЛЕШКИ БУТЧЕТА – ОХЛАДЕНИ НА РЕД КГ 750
НАДЕНИЦА КГ 250
ПИЛЕТА /СТАНДАРТНИ, ОХЛАДЕНИ/ КГ 700
СВИНСКО МЕСТО – БУТ - ОБЕЗКОСТЕН КГ 1350
ШПЕК САЛАМ /КГ/ КГ 60
КРЕНВИРШИ – ПИЛЕШКИ /КГ/ КГ 100
ТЕЛЕШКО МЕСТО - ТРУПНО КГ 18
ТЕЛЕШКО МЕСО – БУТ - ШОЛ КГ 13
АГНЕШКО МЕСО - ТРУПНО КГ 23
КЮФТЕ /0,060/ БР 5900
КЕБАПЧЕ /0,060/ БР 1900
РИБА СКУМРИЯ С ГЛАВИ /0,400-0,600/ КГ 365
РИБА ХЕК /ЧИСТЕНА, БЕЗ ГЛАВИ/ КГ 390
ПАСТЕТ – ПТИЧИ /КОНСЕРВА 0,180/ БР 75
ПАСТЕТ – СВИНСКИ / 0,180 КОНСЕРВА/ БР 600
ПИЛЕШКИ ДРОБ КГ 90
БЯЛА РИБА - ФИЛЕ КГ 200
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА срок за отстраняване на несъответствие на количеството и качеството на доставените продукти при рекламация от възложителя    20%
Цена
60%
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Консерви 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15897200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

ДСП- Струмяни; ОДЗ - Патиланци и ДВХПР - Раздол

ДОМАТИ /0,680/ БР 775
ГЮВЕЧ /0,680/ БР 256
ПАПРИКАШ /0,680/ БР 265
ЛЮТЕНИЦА /0,310/ Браншови стандарт 01.2011г. БР 225
ЗЕЛЕН ФАСУЛ /0,680/ БР 2900
ГРАХ /0,680/ БР 2900
КИСЕЛИ КРАСТАВИЧКИ /0,680/ БР 290
КОНФИТЮР /0,310/ 60 % плод БР 410
МАРМАЛАД /0,310/ БР 60
СЛАДКО /0,310/ 60 % плод БР 110
МЕД /0,400-0,450/ БР 60
КОМПОТ – ПРАСКОВИ /0,680/ БР 360
КОМПОТ – КАЙСИЯ /0,680/ БР 360
ПУНШ /ПЛОДОВ/ - 3Л БР 180
НЕКТАР – ПЛОДОВ /0,500/ БР 240
САЛАТА – ТУРШИЯ /3КГ/ БР 72
ДОМАТЕНО ПЮРЕ /0,680/ БР 670
ГЪБИ /0,680/ БР 250
ЗЕЛЕНЧУКОВ СОК БР 180
БЕЗАЛКОХОЛНО КЕН БР 210
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА срок за отстраняване на несъответствие на количеството и качеството на доставените продукти при рекламация от възложителя    20%
Цена
60%
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Разни хранителни продукти – захарни и тестени изделия, варива, замразени продукти и др 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

ДСП - Струмяни; ОДЗ - Патиланци и ДВХПР - Раздол

ЯЙЦА /0,040/ М БР 1600
ЯЙЦА /0,050/L БР 14000
СТАР БОБ /КГ/ КГ 485
ЛЕЩА /0,500/ БР 610
ОРИЗ – БЪЛГАРСКИ /КГ/ КГ 560
ПШЕНИЦА /0,500/ БР 265
КУСКУС /0,400/ БР 575
МАКАРОНИ /0,400/ БР 625
ЮФКА /0,400/ БР 375
ГРИС /0,500/ БР 305
ФИДЕ /0,400/ БР 440
ТОЧЕНИ КОРИ /0,500/ БР 110
НИШЕСТЕ – ЯГОДА /70ГР./ БР 625
НИШЕСТЕ – ВАНИЛИЯ /70ГР./ БР 850
НИШЕСТЕ – МАЛИНА /70ГР./ БР 1225
НИШЕСТЕ – ШОКОЛАД /70ГР./ БР 400
БРАШНО – БЯЛО /1КГ/ БДС КГ 1785
ЗАХАР /1КГ/ КГ 1950
ПУДРА ЗАХАР /0,500/ БР 65
ОЦЕТ /0,700Л/ БР 135
ОЛИО /1Л/ БРАНШОВИ СТАНДАРТ 01/2014 БР 3365
ХАЛВА /1КГ/ БР 100
ОБИКНОВЕНИ ВАФЛИ БР 2000
МЕДЕНКИ /60ГР/ БР 1000
СУХА ПАСТА /30ГР/ БР 1120
ОБИКНОВЕНИ БИСКВИТИ /0,130/ БР 1250
ЛОКУМ /0,140/ БР 50
ШОКОЛАД МЛЕЧЕН /100ГР./ БР 560
ЧАЕНИ БИСКВИТИ 0,150 БР 525
ШОКОЛАДОВИ ВАФЛИ – ЛУКСОЗНИ БР 120
ЧЕРВЕН ПИПЕР /80ГР/ БР 700
ВАНИЛИЯ /2ГР/ БР 2300
СОДА БИКАРБОНАТ /80ГР/ БР 65
МАЯ /0,500КГ/ БР 3
МАЯ СУХА – ПАКЕТЧЕТА /11ГР/ БР 150
БАКПУЛВЕР /10ГР/ БР 85
КАКАО /0,300/ БР 170
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА срок за отстраняване на несъответствие на количеството и качеството на доставените продукти при рекламация от възложителя    20%
Цена
60%
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Плодове и зеленчуци 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15300000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

ДСП - СТРУМЯНИ; ОДЗ - ПАТИЛАНЦИ И ДВХПР - РАЗДОЛ

КАРТОФИ КГ 5560
КРОМИД – ЛУК /СТАР/ КГ 3000
КРОМИД – ЛУК /ЗЕЛЕН/ БР 600
ЗЕЛЕ КГ 3400
ЧУШКИ КГ 1200
МОРКОВИ КГ 1335
ДОМАТИ КГ 1600
КРАСТАВИЦИ КГ 1500
МАРУЛЯ БР 1000
ЯБЪЛКИ КГ 4790
ПОРТОКАЛИ КГ 3440
БАНАНИ КГ 1600
ДИНИ КГ 1500
ГРОЗДЕ КГ 750
ЛИМОНИ КГ 80
МАНДАРИНИ КГ 1900
КАЙСИИ КГ 960
ЧЕРЕШИ КГ 1200
ПРАСКОВИ КГ 1100
СПАНАК КГ 600
ТИКВА - БЯЛА КГ 600
ПАТЛАДЖАН КГ 800
ПРАЗ КГ 750
ЧЕСЪН КГ 65
ЗЕЛЕН ФАСУЛ КГ 400
КАРТОФИ - ПРЕСНИ КГ 300
КРУШИ КГ 1000
МАГДАНОЗ /100ГР./ ВРЪЗКА БР 1000
ЯГОДИ КГ 560
ПЪПЕШИ КГ 1600
ОРЕХИ КГ 15
КИВИ КГ 900
СУШЕНИ ПЛОДОВЕ КГ 25
КОПЪР / 100 ГР./ ВРЪЗКА БР 500
ТИКВА - ЗЕЛЕНА КГ 250
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА срок на доставка    20%
Цена
60%
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Перилни и миещи препарати и консумативи 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

ДСП - СТРУМЯНИ; ОДЗ - ПАТИЛАНЦИ И ДВХПР - РАЗДОЛ

ПРАХ ЗА РЪЧНО ПРАНЕ /0,750/ БР 50
ПРАХ /1 КГ/ КГ 175
ОБИКНОВЕНА БЕЛИНА /1 ЛИТЪР/ - ДЕЗИНФЕКТАНТ Л 1350
БЕЛИНА ЗА ПЕРАЛНИ МАШИНИ /0,900Л/ БР 175
ВЕРО /1 ЛИТЪР/ Л 780
ТЕЧЕН САПУН – ПОМПА /0,400/ БР 400
ТЕЧЕН САПУН / 1 ЛИТЪР/ ПЪЛНИТЕ БР 15
ВЕРО /0,500/ - ГЕЛ БР 30
ТОАЛЕТЕН САПУН /0,125/ БР 900
ГЪБИ ЗА МИЕНЕ НА ЧИНИИ - МАЛКИ БР 425
ГЪБИ ЗА МИЕНЕ НА ЧИНИИ - ГОЛЕМИ БР 300
ТЕЛЧЕТА – НЕРЪЖДАЕМИ НА БРОЙКА БР 230
ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ НА ПРАХ ЗА КУХНЕНСКИ УРЕДИ /0,500/ БР 105
ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА РЪЖДА /0,500/ БР 38
БРОНЗ /0,100/ БР 60
КРУШКИ – ОБИКНОВЕНИ /60;100- ВАТА/ БР 350
МЕТЛИ /ОБИКНОВЕНИ/ БЕЗ ДРЪЖКИ БР 35
МЕТЛИ С ДРЪЖКИ /ПЛАСМАСОВИ/ БР 130
ПАРЦАЛ С ДРЪЖКА БР 200
ПРЕПАРАТ ЗА СТЪКЛО – 0,500 МЛ БР 109
ХЛОРНА ВАР /КГ/ КГ 10
ОМЕКОТИТЕЛ /1 ЛИТЪР/ Л 140
ЧЕТКИ ЗА ПОД БР 50
ЧЕТКИ ЗА МИЕНЕ НА ПРОЗОРЦИ БР 35
АРОМАТИЗАТОРИ ЗА ВЪЗДУХ/250ГР.СПРЕЙ/ БР 125
СОДА КАУСТИК НА КРИСТАЛИ /КГ/ КГ 15
САНИФОРТ /ХАПЧЕТА ОПАКОВКА 1 КГ – 100 БР./ КУТИЯ 25
ПРЕПАРАТ ЗА ОТПУШВАНЕ НА МИВКА /0
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА СРОК ЗА ДОСТАВКА    20%
Цена
60%
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Хляб и хлебни изделия 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15810000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

ДСП - СТРУМЯНИ; ОДЗ - ПАТИЛАНЦИ И ДВХПР - РАЗДОЛ

ХЛЯБ /0,750, БЯЛ, НАРЯЗАН/ БР 13150
БАНИЦА /0,180/ БР 1050
КИФЛА /0,180/ БР 870
СИРЕНКА /0,180/ БР 1120
ПИЦА /0,200/ БР 750
КРЕНВИРШКИ /0,200/ БР 750
КОЗУНАК /0,500/ БР 460
ПЪЛНОЗЪРНЕСТ ХЛЯБ /0,650-0,750/ БР 480
ТИПОВ ХЛЯБ /0,650-0,750/ БР 2430
ХЛЯБ, ПРОИЗВЕДЕН ПО БДС – ЗА УЧЕНИЦИ БР 1375
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА СРОК НА ДОСТАВКА    20%
Цена
20%
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  734456 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
ДГ-124/31.08.2016    1   Мляко и млечни продукти
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

31/08/2016 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Рупанов Трейд ООД 200377074
ул.Зографски Манастир № 20
Петрич BG413 2850 България
rupanov88@abv.bg +359 8882003300
www.rupanov88@abv.bg +359 8882003300
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
35000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

18933      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
ДГ-123/29.08.2016    2   Месо и месни изделия
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

29/08/2016 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

АПЕКС КАПИТАЛ ЕООД 200054103
жк. Бистрица, бл.73, ет.4, ап.15
Дупница BG413 2600 България
gmavrodiev79@abv.bg +359 885388188
www.gmavrodiev79@abv.bg +359 885388188
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
36000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

34631      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
ДГ-126/31.08.2016г.    4   Консерви
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

31/08/2016 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Рупанов Трейд ООД 200377074
ул.Зографски манастир 20
Петрич BG413 2850 България
rupanov88@abv.bg +359 882003300
www.rupanov88@abv.bg +359 882003300
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
15000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

12956      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
ДГ-125/31.08.2016    5   Разни хранителни продукти – захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и други
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

31/08/2016 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Рупанов Трейд ООД 200377074
ул.Зографски манастир 20
Петрич BG413 2850 България
rupanov88@abv.bg +359 882003300
www.rupanov88@abv.bg +359 882003300
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
32000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

26570      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
    3   Плодове и зеленчуци
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Други причини (прекратяване на процедурата)

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
    7   Перилни и миещи препарати и консумативи
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Други причини (прекратяване на процедурата)

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
    6   Хляб и хлебни изделия
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Други причини (прекратяване на процедурата)

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

десет дневен срок от решението за определяне на изпълнител
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/09/2016 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва