Деловодна информация
00510
Изх.1500-28 17/05/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
17/05/2018 (дд/мм/гггг)
00510-2018-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Девня 000096345
бул. Съединение № 78
Девня BG331 9162 България
Радка Димитрова +359 51947011
kmet@devnya.bg +359 51947012

Интернет адрес/и

www.devnya.bg

http://pk.devnya.bg/bg-BG/Procedures/hranitelni-produkti-2018-2020


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://pk.devnya.bg/bg-BG/Procedures/hranitelni-produkti-2018-2020
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на общински обекти на територията на Община Девня по обособени позиции
15000000      
Доставки

Периодична доставка на хранителни продукти, извършвана по предварителни писмени заявки, необходими за осигуряване дейността на Домашен социален патронаж – гр. Девня в рамките на прогнозните количества от Техническата спецификация към документацията за участие в процедурата по ЗОП за период от 24 месеца, считано от сключването на договор.
Количествата по съответната доставка на хранителни продукти ще се определят в заявка от Възложителя и/или упълномощено от него лице.
Участниците са длъжни да доставят хранителните продукти в срок до 24 часа след подаване на конкретната заявка от съответния обект. Те могат да предлагат и по-кратък срок за изпълнение на доставката.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
340000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
максимален брой обособени позиции:
4

II.2) Описание 1

Мляко и млечни продукти, яйца 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15500000      
03142500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

гр. Девня, община Девня, област Варна: Домашен социален патронаж

Периодична доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, в т.ч..: Краве кисело мляко – 2%, Прясно мляко 2%, Кашкавал от краве мляко, Сирене краве, Крема сирене, Краве кисело мляко - плодово, Заквасена сметана, Извара, Краве масло, Майонеза, Сметана, Топено сирене, яйца – кокоши, размер L, клас А, и др. в количества съгласно Техническата спецификация на възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
34000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Месо и месни продукти, риба и рибни продукти, месни консерви 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15100000      
15200000      
15131000      
15235000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

гр. Девня, община Девня, област Варна, Домашен социален патронаж – гр. Девня

Периодична доставка по предварителни заявки на месо и месни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж в гр. Девня, в т.ч. Кайма смес, Пиле замразено, Пилешко филе/бяло месо/, Пилешки бутчета, натурални/замразени/, Телешки шол без кост, Малотрайни свински колбаси, Сух шпеков колбас, Свинско месо – бут без кост/замразен/, Свинско контра филе – замразено, Пилешки дробчета – замразени, Пуешко филе – замразено, Кюфтета, Кебапчета, Кренвирши, Шунка, Филе хек – замразен, Бяла риба филе– замразено, Риба скумрия – замразена, Пангасиус филе – замразен, Консерва риба, Консерва месна, Пастет от свинско месо и черен дроб, Русенско варено и др., в рамките на посочените артикули и прогнозните количества от Техническата спецификация на възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
122400      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Други хранителни стоки 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15400000      
03211900      
15612200      
03221210      
03221212      
03212211      
03221221      
15831000      
15842000      
15870000      
15871110      
15841300      
15872400      
15800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

гр. Девня, община Девня, област Варна: Домашен социален патронаж

Периодична доставка по предварителни заявки на масла и мазнини за нуждите на Домашен социален патронаж в гр. Девня, в т.ч. Олио – слънчогледово,рафинирано, Маргарин – в пластмасови опаковки, Хляб ”Тип-500”, Брашно – пшенично тип 500, Точени кори, Тесто, Пълнозърнест хляб, Типов хляб, Бутер тесто, Сухари, Едрозърнест хляб – тостер, Царевично брашно, Пълнозърнесто брашно, Грис пшеничен, Галета, Ориз бисерен, Фиде, Бял боб, Зрял боб/лющен/, Леща, Зелен боб замразен, Грах замразен, Захар кристална, Захар кафява, Пудра захар, Обикновен локум в кутия, Тахан халва, Шоколадови вафли, Козунак, Вафли, обикновени, Шоколадови пръчици, Меден линзер, Ванилия, Чубрица, Джоджен, Магданоз – сух, Червен пипер, Черен пипер, Дафинов лист, Брашно от чесън, Копър – сух, Целина – суха, Лимонена киселина, Мая кубче, Сода амонячна, Сода бикарбонат, Нишесте, Желатин, Канела, Шарена сол, Бакпулвер, Боя за яйца, Оцет - винен, Сол – йодирана, Билков чай, Доматено пюре, Лютеница, Гювеч стерилизиран, Паприкаш, Мешена туршия, Гъби консерва, Зеленчукова супа /замразена/, Грах консерва, Зелен боб консерва, Суха супа, в рамките на посочените артикули и прогнозните количества от Техническата спецификация на възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
136000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Плодове и зеленчуци – пресни, подправки – пресни 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03222000      
15331100      
03212100      
03221110      
15872200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

гр. Девня, община Девня, област Варна: Домашен социален патронаж

Периодична доставка по предварителни заявки на пресни плодове, зеленчуци и подправки за нуждите на Домашен социален патронаж в гр. Девня, в т.ч. Банани, Ябълки, Дини, Праскови, Ягоди, Кайсии, Лимони, Портокали, Мандарини, Круши, Маслини, Зеле, Краставици, Домати, Пипер, Тиквички, Тикви, Лук кромид,сух, Зрял чесън, Спанак, Праз, Зелен лук, Зелен чесън, Зелена салата/маруля/, Патладжан, Броколи, Карфиол, Картофи, Моркови, Репички, Магданоз пресен, Целина прясна, Копър пресен, и др., в рамките на посочените артикули и прогнозните количества от Техническата спецификация на възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
47600      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изискване за годност (правоспособност) на участниците.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, съответен на всяка от обособените позиции, за последните три години от датата на подаване на офертата.
2. За изпълнение на поръчката участникът трябва да разполага с обекти за производство и/или търговия с храни, регистрирани по чл. 12, ал.9 от Закона за храните.
3. Участникът трябва да разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката: превозни средства за превоз на хранителни продукти.
4. Участникът трябва да разполага със система за управление на безопасността на хранителните продукти.


1. Участникът да е изпълнил минимум една дейност с предмет и обем идентични или сходни с предмета на поръчката, съответен на всяка от обособените позиции, за последните три години от датата на подаване на офертата.
За сходни доставки с предмета и обема на поръчката следва да се разбира: доставка на хранителни продукти от съответната група храни, съобразно всяка обособена позиция, за която участникът подава оферта.
Доказване: Участникът, избран за изпълнител, следва да представи списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, съобразно обособената позиция, за която е избран за изпълнител, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка на съответната група храни.
2. За изпълнение на поръчката участникът трябва да разполага с минимум 1 (един) обект за производство и/или търговия с храни , регистриран по чл. 12, ал.9 от Закона за храните, за всяка от групите храни, включени в техническата спецификация на съответната обособена позиция, за които участникът подава оферта, а за чуждестранните участници – с обект регистриран съгласно аналогични регистри/списъци, в съответствие с националното законодателство на държавата, в която са установени.
Доказване: Участникът, избран за изпълнител, следва да представи Удостоверение за регистрация по реда на чл. 12, ал. 9 от Закона за храните обекта (обектите), от съответната ОДБХ по местонахождение на обекта, с които участникът разполага, за производство или търговия на хранителните стоки, предмет на поръчката, за всяка обособена позиция и група храни, за която участникът е избран за изпълнител. В удостоверенията за търговия с продукти от животински произход да бъде отбелязано, че участника отговаря на изискванията на Регламент (EO) 852/2004, Регламент (EO) 853/2004. Удостоверенията за регистрация по чл.12, ал.9 от Закона за храните следва да бъдат издадени след 01.01.2007 година. За чуждестранни лица – аналогичен документ.
Когато участникът, избран за изпълнител, не притежава обект, регистриран по чл. 12, ал.9 от Закона за храните, същият може да представи копие писмен документ обективиращ правна сделка за предоставяне на ползването на такъв обект, в който да е удостоверено, че е обектът ще е на разположение на участника за срока на договора.
3. Участникът следва да разполага с минимум два броя транспортни средства, за превоз на хранителни продукти. В случай че кандидатства за една или за двете обособени позиции № 1 и № 2, поне едно транспортните средства следва да бъде хладилен автомобил, с издадено „Удостоверение за регистрация” на транспортното средство от БАБХ за съответните групи храни.
Доказване: Доказване:
Участникът, избран за изпълнител, следва да представи:
• „Удостоверение за регистрация” на транспортното средство от БАБХ за съответните групи храни;
• Удостоверение от РИОКОЗ във връзка с чл.36, ал.3 от Закона за здравето за вписване в регистъра на обект с обществено предназначение - транспортни средства със специално предназначение, съгласно изискванията на Наредба № 9/21.03.2005 година.
• В случай че не разполага със собствени превозни средства, същият може да представи копие писмен документ обективиращ правна сделка за предоставяне на ползването на такива превозни средства, в който да е удостоверено, че е участникът има право да ползва превозните средства на третите лица и че те ще бъдат на разположение на участника за срока на договора.
4. Участникът трябва да разполага със система за управление на безопасността на хранителните продукти EN ISO 22000:2005 или еквивалент, с обхват, сходен на предмета на поръчката,а именно: производство/дистрибуция/ продажба/доставка на хранителни продукти, съгласно техническата спецификация на обществената поръчка.
Доказване: Участникът, избран за изпълнител следва да представи: заверено копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството по EN ISO 22000:2005 или или други доказателства за еквивалентни мерки.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Когато определеният изпълнител е обединение, договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодатеството на държавата, в която обединението е установено.
2. При доставката на храните участникът избран за изпълнител основно да се съобразяваи с приложимите нормативни актове, посочени в документацията за обществена поръчка, в техническата спецификация и договора за обществена поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

22/06/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

25/06/2018 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

област Варна, гр.Девня, бул. "Съединение" 78, административна сграда на Община Девня, ет. 3, заседателна зала

Съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Упълномощаването следва да бъде писмено, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписа.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Изисквания за лично състояние. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото е налице поне едно от обстоятелствата, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП, а именно осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК; нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда; нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност; обстоятелства по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, ако не са налице изключенията по чл. 4, и участници, представляващи свързани лица по чл. 101, ал. 11 ЗОП. Липсата на тези обстоятелства се удостоверява с попълване на Част III на еЕЕДОП, в приложимите полета съобразно указанията в документацията. Възложителят изисква от участницика избран за изпълнител декларация по чл.59, ал.1, т. 3 ЗМИП. За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя: удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда". Други осн. за отстр. - съгласно чл. 107 ЗОП.
2. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора се представя от участника, определен за изпълнител, при подписване на договора по съответната обособена позиция, в размер 3% от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция; застраховка. В случай, че се представя банкова гаранция, същата трябва да е безусловна и неотменима, в нея да е записано името на договора и да е със срок на валидност минимум 30 дни, след крайния срок на договора;застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Условията и срокът за задърж. или освобожд. на гаранцията за изпълнение се урежда в договора.
3. Участниците могат да подават оферти по една, по няколко или по всички обособени позиции.
4. Източник на финансиране - бюджетни средства на Община Девня.
5. Най-ниската цена ще бъде определена с оглед предложена от участниците отстъпка от средномесечната цена на едро по бюлетина на „САПИ” ЕООД за район Варна за месец май 2018г.
6. Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да могат да представят оферта. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1 т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 17/05/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва