Провери договорите, публикувани в периода:   (дд/мм/гггг)    -      (дд/мм/гггг)
Дата на публикуване УНП Възложител Изпълнител Номер на договора Дата на договора Предмет Стойност Валута
1 18.05.2022 г.  00253-2019-0013 Община Роман ДЗЗД Електрик форс груп - Мездра анекс към 41 18.05.2022 г.  -7333.42 BGN
2 18.05.2022 г.  00253-2019-0013 Община Роман ДЗЗД Електрик форс груп - Мездра анекс към 42 18.05.2022 г.  -761.01 BGN
3 18.05.2022 г.  00017-2020-0017 Община Берковица Кима Консулт ЕООД - Пловдив анекс към ОП-3-117 18.05.2022 г.  -470 BGN
4 18.05.2022 г.  00207-2020-0037 Национална здравноосигурителна каса /НЗОК/ Вип Секюрити ЕООД - София анекс към РД-14-346 16.05.2022 г.  0 BGN
Общ брой: 4 
Страница 1 от 1 
   1  
Забележка: Ако желаете да получавате информация ежедневно, използвайте възможностите на електронния абонамент, предлаган от АОП