Провери договорите, публикувани в периода:   (дд/мм/гггг)    -      (дд/мм/гггг)
Дата на публикуване УНП Възложител Изпълнител Номер на договора Дата на договора Предмет Стойност Валута
1 27.09.2022 г.  00435-2019-0044 "Софийска вода" АД Химтекс ООД - Димитровград анекс към 8549 27.09.2022 г.  40000 BGN
Общ брой: 1 
Страница 1 от 1 
   1  
Забележка: Ако желаете да получавате информация ежедневно, използвайте възможностите на електронния абонамент, предлаган от АОП