Провери договорите, публикувани в периода:   (дд/мм/гггг)    -      (дд/мм/гггг)
Дата на публикуване УНП Възложител Изпълнител Номер на договора Дата на договора Предмет Стойност Валута
1 28.05.2024 г.  05223-2016-0001 Община Сърница ДИ-2М ЕООД анекс към 91/15.09.2016г. 28.05.2024 г.  0 BGN
2 28.05.2024 г.  00383-2020-0008 Община град Добрич Хидрострой АД - София пререгистриран от Хидрострой АД - Варна анекс към ДОП-145 28.05.2024 г.  91637.73 BGN
Общ брой: 2 
Страница 1 от 1 
   1  
Забележка: Ако желаете да получавате информация ежедневно, използвайте възможностите на електронния абонамент, предлаган от АОП