Провери договорите, публикувани в периода:   (дд/мм/гггг)    -      (дд/мм/гггг)
Дата на публикуване УНП Възложител Изпълнител Номер на договора Дата на договора Предмет Стойност Валута
1 01.02.2023 г.  00233-2020-0040 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София Некст Левъл Къмършъл ЕООД 11837 27.01.2023 г.  Доставка на бронзови въжета, проводници, медни въжета и клеми за контактна мрежа по обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция 1. Доставка на бронзови въжета: 1.1. Бронзово носещо въже 70 мм2 (590кг/км) – 300 км/год.; 1.2. Бронзово многожично въже 10 мм2 за струни. 2. Обособена позиция 2. Доставка на контактен проводник: 2.1. Контактен проводник ф 100 мм2 (890 кг/км) – 60 км/год. 3. Обособена позиция 3. Доставка на медни въжета: 3.1. Гола медна жица тип II-твърда ф 4 мм; 3.2. Медно гъвкаво въже 95 мм2 – 19х14х0,67(19 х16х0,4). 4. Обособена позиция 4. Доставка на клеми струнни еквипотенциални: 4.1. Клеми струнни еквипотенциални с болт и гайка – 2 бр. в комплект на носещи въжета и контактен проводник. 120305 BGN
Общ брой: 1 
Страница 1 от 1 
   1  
Забележка: Ако желаете да получавате информация ежедневно, използвайте възможностите на електронния абонамент, предлаган от АОП