Провери договорите, публикувани в периода:   (дд/мм/гггг)    -      (дд/мм/гггг)
Дата на публикуване УНП Възложител Изпълнител Номер на договора Дата на договора Предмет Стойност Валута
1 26.02.2024 г.  00353-2016-0089 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй Мега ЕЛ ЕООД - София анекс към 178000006 26.02.2024 г.  762273.13 BGN
2 26.02.2024 г.  00797-2018-0059 Община Бургас Виа конструкт груп ЕООД - София анекс към 93-ОП18-96(67)/25.06.2019 26.02.2024 г.  0 BGN
3 26.02.2024 г.  00797-2019-0030 Община Бургас Бургасцвет - 90 - Танев ЕООД - Бургас анекс към 93-ОП19-22(43) 26.02.2024 г.  0 BGN
4 26.02.2024 г.  00797-2019-0030 Община Бургас КОНСОРЦИУМ АРОНИЯ анекс към 93-ОП19-22(44) 26.02.2024 г.  0 BGN
5 26.02.2024 г.  00797-2019-0030 Община Бургас ДЗЗД ЗЕЛЕН ГРАД анекс към 93-ОП19-22(45) 26.02.2024 г.  0 BGN
Общ брой: 5 
Страница 1 от 1 
   1  
Забележка: Ако желаете да получавате информация ежедневно, използвайте възможностите на електронния абонамент, предлаган от АОП