Провери договорите, публикувани в периода:   (дд/мм/гггг)    -      (дд/мм/гггг)
Дата на публикуване УНП Възложител Изпълнител Номер на договора Дата на договора Предмет Стойност Валута
1 24.04.2024 г.  00081-2017-0046 Община Варна Инжстройинженеринг ЕООД - Варна анекс към Д23000300ВН 24.04.2024 г.  0 BGN
2 24.04.2024 г.  00081-2017-0046 Община Варна Инжстройинженеринг ЕООД - Варна анекс към Д23000301ВН 24.04.2024 г.  0 BGN
3 24.04.2024 г.  00081-2017-0046 Община Варна Инжстройинженеринг ЕООД - Варна анекс към Д23000302ВН 24.04.2024 г.  0 BGN
4 24.04.2024 г.  00081-2018-0023 Община Варна ДЗЗД Бул инвест инженеринг анекс към Д21001314ВН 24.04.2024 г.  0 BGN
5 24.04.2024 г.  00081-2018-0023 Община Варна Трафик холдинг ЕООД (ново наименование) Трафикконсулт БГ ЕООД (старо наименование) - Варна анекс към Д22000940ВН 24.04.2024 г.  0 BGN
6 24.04.2024 г.  00081-2018-0023 Община Варна Дема ЕООД - Варна анекс към Д22001380ВН 24.04.2024 г.  0 BGN
7 24.04.2024 г.  00081-2019-0055 Община Варна СПАТО ООД -Варна Д24000306ВН 25.03.2024 г.  Предметът на настоящата обществена поръчка е „Инвестиционно и устройствено проектиране за нуждите на Община Варна по обособени позиции“ Обособена позиция №1 „Инвестиционно проектиране на сгради и съоръжения за нуждите на Община Варна“ Обособена позиция №2 „Инвестиционно проектиране на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, озеленените и залесени площи и елементите на градското обзавеждане за нуждите на Община Варна“ Обособена позиция №3 „Устройствено проектиране за нуждите на Община Варна“ 57720 BGN
8 24.04.2024 г.  00246-2019-0107 ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД ДЗЗД Консорциум Турбо партнерс анекс към 16791 24.04.2024 г.  0 BGN
9 24.04.2024 г.  00081-2019-0067 Община Варна ДЗЗД ТМПЦ-ВАРНА 2020 анекс към Д22000217ВН 24.04.2024 г.  0 BGN
10 24.04.2024 г.  00081-2019-0102 Община Варна Инфра експерт АД анекс към Д21000237ВН 24.04.2024 г.  0 BGN
11 24.04.2024 г.  00211-2020-0020 Община Хасково Ата - Строй ЕООД - Хасково анекс към 309 24.04.2024 г.  261333.33 BGN
Общ брой: 11 
Страница 1 от 1 
   1  
Забележка: Ако желаете да получавате информация ежедневно, използвайте възможностите на електронния абонамент, предлаган от АОП