Версия за печат

01279-2018-0004

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

68. Хранително-вкусова промишленост


Решение номер 1000-207 от дата 16.07.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0004715040046

BG421, РАЙОН ИЗТОЧЕН - ОБЩИНА ПЛОВДИВ, бул. 6-ти септември № 274, За: Милка Тодорова-Добрикова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 601066; 032 601060, E-mail: iztochen_bg@abv.bg, Факс: 032 631610

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://iztochen-plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.iztochen-plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставки на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти за общинските детски градини и детски ясли, находящи се на територията на район „Източен” – община Пловдив“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Извършва се доставка на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти за общинските детски градини и детски ясли, при спазване на изискванията и параметрите, посочени в Техническата спецификация от документацията: Грах ТО буркан 0,680 -1040;Гювеч ТО 0,680-330;Домати ТО0,680-5600;Зелен фасул ТО 0,680-1475; Нахут ТО 0,400-120;Лютеница ТО 0,560-1990;Кисели краставички ТО 0.680-392;Моркови ТО 0.680-25;Паприкаш ТО 0.680-296;Капия ТО 0.680-1490;Лозов лист ТО 0.680-160;Доматено пюре ТО 0.560-270;Стерилизирани гъби ТО 0,680- 191;Компот кайсия ТО 0.680-391;Компот праскова ТО 0.680-472;Компот ягода ТО 0,680-322;Компот дюли ТО 0.680-226;Компот череша ТО 0.680-150;Компот сини сливи ТО 0.68-798; Конфитюр асорти ТО 0.360-260;Конфитюр вишни ТО 0.360-138;Конфитюр череши ТО 0.360-198;Конфитюр праскови ТО 0,360-153; Конфитюр кайсии ТО 0.360-286; Конфитюр ягоди ТО 0.360-597;Конфитюр дюли ТО 0.360-78;Конфитюр боровинки ТО 0.360-12; Мармалад ТО 0.360-830;Мармалад ТО 0.360-182;Нектар праскова 1л-212;Нектар кайсия 1л-212;Сок ананас1л-650;Сок портокал 1л-460; Сок арония 1л.-275;Сок ябълка 1л-30;Сок касис л-255;Конц. плодов сироп 1л-26;Плодово пюре за децаТО 0.190-905; Зеленч. пюре за деца ТО 0.190-255;Замр. печени червени чушки кг-60;Замраз.зеленч.микс кг-525;Замр.царевица кг-5;Замр. грах кг-905;Замр.зелен фасул кг-820;Замр.спанак кг-825;Замр. плодове кг-60;Бланширани картофи кг-50;Замраз.моркови кг-50; Захар кристална кг.-1935;Захар пудракг-76;Кафява захар кг-165;Брашно бяло кг-2585;Брашно тъмно кг 50; Брашно пълнозърнесто кг -35; Брашно овесено кг-30;Брашно безглутеново кг-115;Нишесте кг-453;Фасул зрял кг-732;Леща кг 612; Леща червена лющена кг-290;Ориз кг-1115;Ориз кафяв кг-170;Грис кг-590;Сол кг-163;Олио л-1835;Зехтин л-620;Оцет л 71; Макаронени изделия кг-910;Пълнозърнести макарони кг-222;Спагети кг-272;Жито кг-337;Булгур кг-100;Просокг-67;Овесени ядки кг-480;Корнфлейкс кг-195;Халва кг-340;Елда кг-125;Бисквити кг-377;Кори за баница кг-490;Червен пипер кг-43;Мед кг-275; Галета кг-5;Сода бикарбонат бр-324;Сода амонячна бр-60;Магданоз бр-45;Джоджен бр-400;Целина бр-600;Девисил бр-50;Копър бр-160;Чубрица трапезна бр-760;Шарена сол бр-75;Дафинов лист бр-148;Черен пипер бр-40;Кимион бр-430;Канела бр-610; Ванилия бр-2375;Мая кг 47;Мая бр.-622;Бакпулвер бр-850;Чай кутия-1325;Кленов сироп бр-82;Нишесте царевично кг-30;Грис царевичен кг-50;Броколи кг-250;Карфиолкг-242; Моркови кг-75;Брюкселско зелекг-57;Бамя замр.кг-140;Сушени сини сливи кг-120;Сушени ябълки кг-15;Сушени кайсии кг-15;Детски бисквити бр-335;Боб зрял кг-525;Нахут кг-170;Амарант кг-60;Киноа бр-160;Аспержи кг-10;Лющен боб кг-50;Зелев лист ТО 1,700-25;Олио царевично л-25;Олио рапичнол-10; Кисело зеле ТО 1.700-150;Салата асорти ТО1.700-25;Брашно царевично кг-25;Брашно оризово кг-15;Кори за баница тъмно брашно кг-20;Бутер тесто кг-30;Орехови ядки кг-15;Риган бр-25;Мащерка бр-25;Босилек бр-25;Бахар бр.-15;Маринована капия ТО 0,680-30;Чай кутия-100;Какао бр-10.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предвид предмета на обществената поръчка, не е целесъобразно разделянето й на на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 104583.33 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С Решение № 1000-186/11.06.2018г. е открита общ. поръчка по чл.73, ал.1 вр. с чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП - открита процедура с предмет:„Доставки на хранителни продукти за общинските детски градини и детски ясли, находящи се на територията на р-н „Източен”, която включва 5 обособени позиции на обща стойност 1 172 500 лв. Срещу Решението е подадена Жалба № 1541-06.07.2018г. от "ИНТЕР АГРО 2011" ЕООД с искане за налагане на ВМ „спиране на процедурата“. Поради това че 1-месечният срок, в който следва да се произнесе КЗК е инструктивен, решението й не е окончателно и подлежи на обжалване във ВАС, а договорът за доставки на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти изтича на 24.08.2018г., е налице невъзможност да бъде осигурено здравословно хранене на децата в детските заведения. С цел да им се осигури нормално предоставяне на храна за опазване на живота и тяхното здраве, да се защити изпълнението на задълженията на възложителя по доставка на хранителни продукти в ДГ И ДЯ, произтичащи от Закона за здравето и Закона за храните, Възложителят открива нова поръчка с правно основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП - открита процедура при условията на чл. 74, ал. 4 — определяне на срок за подаване на оферти, не по-кратък от 15 дни поради възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, като с това ще се предприемат всички правно допустими действия, за да се защити обществения интерес. Провеждането на открита процедура гарантира в максимална степен равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност при определяне на изпълнители, както и ефективно, ефикасно и икономично разходване на публичните средства.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 197, ал.1, т. 3 ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

16.07.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЧУНЧУКОВ

VIII.2) Длъжност

КМЕТ НА РАЙОН "ИЗТОЧЕН" - ОБЩИНА ПЛОВДИВ