Версия за печат

01279-2016-0001

BG-Пловдив: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Район Източен - община Пловдив, ул. Лев Толстой № 2, За: Майя Бахчеванова, Р България 4000, Пловдив, Тел.: 032 601071, E-mail: iztochen_bg@abv.bg, Факс: 032 631610

Място/места за контакт: Началник отдел АПО, К и ЧР

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.iztochen.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.iztochen.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150511tulB31846.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

Район Източен - община Пловдив, ул. Лев Толстой № 2, За: Петя Пехливанова, Р България 4000, Пловдив, Тел.: 032 601085, E-mail: iztochen_bg@abv.bg, Факс: 032 631610

Място/места за контакт: етаж 2, стая № 23

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.iztochen.com..

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка и монтаж на оборудване, обзавеждане и инвентар за нуждите на новоизградена ЦДГ „ЧАЙКА“ по обособени позиции: 1. „Доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване“; 2.„Доставка и монтаж на електроуреди“; 3. „Доставка и монтаж на компютърно оборудване и принадлежности“; 4. „Доставка и монтаж на мебелировка“; 5. “Доставка на текстилни изделия”; 6. „Доставка на кухненска посуда“; 7. “Доставка на спортно оборудване и принадлежности”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: ЦДГ "Чайка", гр. Пловдив, ул. "Славянска" № 57
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на поръчката, възлагана от Район "Източен" - община Пловдив е „Доставка и монтаж на оборудване, обзавеждане и инвентар за нуждите на новоизградена ЦДГ „ЧАЙКА“ по обособени позиции: 1. „Доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване“; 2.„Доставка и монтаж на електроуреди“; 3. „Доставка и монтаж на компютърно оборудване и принадлежности“; 4. „Доставка и монтаж на мебелировка“; 5. “Доставка на текстилни изделия”; 6. „Доставка на кухненска посуда“; 7. “Доставка на спортно оборудване и принадлежности”.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30000000, 30200000, 39000000, 39100000, 39120000, 39300000, 39310000, 39500000, 39700000, 39710000, 39314000, 39312000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
Компютърно оборудване и принадлежности
Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване
Мебелировка
Маси, шкафове, бюра и библиотеки
Различно оборудване
Оборудване за ресторантьорството
Текстилни изделия
Домакински уреди
Електродомакински уреди
Оборудване за промишлена кухня
Оборудване за приготвяне на хранителни продукти

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За всички обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

ОП 1 - работен плот неръжд. стомана с 3 мивки - 1бр.;раб.плот с 1 мивка 40/40 2бр.; раб.плот с 1 мивка 40/40-1 бр.; раб.плот с 1 мивка 40/40 - 1бр.; раб.плот с 1 мивка 40/40 - 2бр.;раб. плот с 2 мивки 40/40 - 1бр.;раб.плот с 2 мивки 60/60 - 1 бр.;раб. плот- 3 бр.;неутрална секция 50/70/85 - 2 бр.; секция 73/52/50 -2 бр.;раб. плот с 3 мивки - 1 бр.;помощен плот 2 бр.;плот с 2 мивки - 8бр.; плот с мивка с един басейн 40/40/25 с рафт - 8 бр.;плот с подплотови рафтове - 8 бр.;стелажи - 4бр.; стелажи 100/40/200 - 8 бр.; транжорен труп за месо - 2 бр.;стелаж за прибори - 1 бр.;шкафчета раб. облекло- 12 бр.; ОП 2 - хладилен шкаф 0°- 4° - 4 бр.; 0°- 4° за подплотово вграждане -5 бр.; фризер -18 °С - 4бр.; паров конвектомат за 10 тави, 10 тави и стойка - 1 бр.; ел.печка с фурна и 6 квадр. котлона-2 бр.; микровълнова 30 литра - 2бр.; аспиратор - 2 бр.; съдомиялна - 2 бр.; пералня 12 кг. - 1 бр.; сушилна 10 кг. - 1 бр.; зеленчукорезачка - 1 бр.; колбасорезачка - 1 бр.; тестомесачка - 2 бр.; планетарен миксер - 1 бр.; месомелачка - 1 бр.; сокоизтисквачка - 1 бр.; проф. пасатор - 1 бр.; ел. парен казан 1 бр.; касов апарат -1 бр.; прахосмукачка 10 бр.; везна циферблатна - 1 бр.; сешоари за ръце - 16 бр.; сгъваема гладачна маса с парогенератор и ютия - 1 бр.; ОП 3 - лаптоп 15,6" - 2 бр.; телевизор LCD 40" - 8 бр.; интерактивни дъски 84" - 8 бр.; мултимедиен проектор - 1 бр.; По ОП 4 - детско легло 70/140/60 - 178 бр.; гардероб 50/140/180 - 16 бр.; гардеробче 5/50/100 - 192бр.; шкаф играчки 40/120/100 - 8бр.; шкаф играчки 40/180/100 - 16бр.; маса120/60/51-54 - 40бр.; детско столче 30-25/29-34 - 192бр.; бюро 120х60 - 18бр.; бюро 140х70 - 1бр.; помощно шкафче с 4 чекмеджета - 19бр.; посетителски стол - 30бр.; заседателна маса - 1 бр.; офис стол - 10 бр.; мека мебел /канапета/ 75/75/80 - 12 бр.; библиотека 45/100-120/180 - 4бр.; мед. кушетка 65/175/60 - 1бр.; лекарствен шкаф 50/80/180 - 1бр.; персонален гардероб 40/50/180см - 12бр.; ОП 5 - матраци 70/140/14 - 178бр.; олекотени завивки с размери 155/120 - 210бр.; възглавници с размери 45/35 - 210бр.; килим вълнен 200 х 300 - 16бр.; спални комплекти – долен и горен чаршаф, калъфка 180/130 - 420бр.; покривки за маси 120/120 - 80бр.; По ОП 6 - казани – 30л - 4бр.; тави за готвене – 40/610/110 - 4бр.; тави за печене 60/61/8 - 4бр.; тави 40/30/5 - 24бр.; колички за сервиране - 8бр.; поставка за измити тави 42/63 - 1бр.; кръгли тави с дръжки 42/9 - 4бр.; кръгли тави 40/6 - 4бр.; сладкарски тави 42/62/дълб.11 - 4бр.; кани за мляко 2 л.- 40бр.; гевгир с дръжка – 2бр.; тенджера с капак 11 л. - 8бр.; тенджера с капак 7л. – 8бр.; мерит. канчета с дръжка компл. – 6бр.; черпаци компл. – 2бр.; решетъчна лъжица с кръгли отвори – 10бр.; решетъчни лъжици-10бр.; тел за разбиване – 2бр.; черпак 150гр. - 8бр.; готварски нож 32см - 12бр.; нож за шол 157Н- 2бр.; нож универсален 151Н - 4бр.; нож за обезкостяване 21см. - 2бр.; сатър 415СГ - 2бр.; шпатули 18/10 - 10бр.; сито 40 - 2бр.; цедки компл. - 3бр.; лопатка - 2бр.; щипка средна - 10бр.; чинийки 250 мл – 250бр.; купички с дръжки 250 мл - 250бр.; чашки с дръжки 200 мл - 250бр.; десертни чинийки с дръжки - 250бр.; лъжици средни - 250бр.; вилици средни - 250бр.; нож среден - 250бр.; панери за хляб - 42бр.; поставки за измитите прибори - 9бр.; салфетници - 40бр.; ренде - 4бр.; дъска за рязане - 4 бр.; дъска с улей 40/26 - 4 бр.; дъска с улей 48/25 - 4бр.; резервоар за вода 30л. - 12бр.; кош 11 л. - 60бр.; кофи 5л.- 40 бр.; компл. корита за съхранение на плодове - 8 бр.; закрит съд бельо - 8 бр.; кош бельо - 8бр.; пожарогасител с вода 9л.-1 бр.; прахов пожарогасител 6кг- 3 бр.; компл. знаци по БХТПБ - 5бр.; аптечка - 2бр.; По ОП 7 - шведски стени 5бр.;пейки физк.салон-4бр.; кожени дюшеци-3бр.; мед.топки 1 кг.-25 бр.; въже за ходене-2бр.;стълба за равновесно ходене-2бр.;стойки с летва за висок скок - 2 бр.; дъска за ходене-2бр.;дъги за провиране-4бр.; топки за хвърляне в цел-30бр.;баскетболен кош мини -2бр.;врати за мини футбол-2бр.;хронометър-4бр.; педометър-4бр.

Прогнозна стойност без ДДС
322066.65 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

2


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранцията за участие в процедурата може да бъде под формата на парична сума, платима по банкова сметка на район „Източен“: IBAN BG 72 IORT 7375 3302 0007 03, БАНКОВ КОД - BIC IORTBGSF, БАНКА - „ИНВЕСТБАНК” АД, КЛОН ПЛОВДИВ, или безусловна и неотменяема банкова гаранция в оригинал, издадена от банка в полза на Възложителя, по примерен образец или по образец на банката издател, ако в нея се съдържат условията, разписани в образеца на настоящата документация. Банковата гаранция следва да бъде попълнена на български език или в превод, в случай че е издадена от чуждестранна банка. Банковата гаранция за участие следва да бъде със срок на валидност 120 календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите. Банковите разходи по откриването на гаранцията за участие са за сметка на участника. Разходите по евентуалното усвояване - за сметка на Възложителя. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Гаранцията за участие в процедурата се задържа, съответно усвоява, при условията на чл. 61 от ЗОП и се освобождава при условията на чл. 62 от същия. Възложителят освобождава гаранцията за участие, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Когато с влязло в сила решение по чл. 122г, ал. 1, т. 2 от ЗОП Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение, възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП, отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие. Размерът на гаранцията за участие по обособени позиции е, както следва: Обособена позиция 1 - 440 лв.; Обособена позиция 2 – 650 лв.; Обособена позиция 3 – 154 лв.; Обособена позиция 4 – 1050 лв.; Обособена позиция 5 – 644 лв.; Обособена позиция 6 – 191 лв.; Обособена позиция 7 – 90 лв. 2.2. Гаранция за изпълнение на договора – при сключването на договора, участникът, определен за изпълнител на поръчката по съответната обособена позиция, представя гаранция за изпълнение на договора, която може да бъде под формата на парична сума, платима по банкова на район „Източен“: IBAN BG 72 IORT 7375 3302 0007 03, БАНКОВ КОД - BIC IORTBGSF, БАНКА - „ИНВЕСТБАНК” АД, КЛОН ПЛОВДИВ, или безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал, издадена от банка в полза на Възложителя, по примерен образец или по образец на банката издател, ако в нея се съдържат условията, разписани в образеца на настоящата документация. Банковата гаранция следва да бъде попълнена на български език или в превод, в случай че е издадена от чуждестранна банка. Валидността на банковата гаранция за изпълнение е 90 календарни дни след изтичане срока на договора. Под „срок на договора“ се разбира срока на извършване на доставките и монтажа и гаранционния срок. Банковите разходи по откриването на гаранцията за изпълнение са за сметка на изпълнителя. Разходите по евентуалното й усвояване - за сметка на Възложителя. Определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Размерът на гаранцията за изпълнение е 3 % от стойността на договора за обществена поръчката по съответната обособена позиция без ДДС. Гаранцията за изпълнение трябва да е представена към момента на подписване на договора за възлагане на обществена поръчка по съответната обособена позиция.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането на доставените по съответната доставка количества стоки се извършва в срок до 25 (двадесет и пет) дни след представяне в дирекция „Б, ФС и СД” на оригинална фактура за съответната доставка и приемо-предавателен протокол. Плащанията се извършват от възложителя в български левове, с платежно нареждане по банкова сметка, посочена от изпълнителя.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

На основание чл. 49, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. В случаите по чл. 49, ал. 1 от ППЗОП, ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: Представяне на участника, съгласно чл.56, ал.1,т.1,б. „а" и „б" от ЗОП, включващо: 1.1. Представяне по образец – оригинал и 1.2. Декларация по чл.47,ал.9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1,б.„а"-„д", т. 2, т.3, т.4 и ал.5 от ЗОП по образец – оригинал. Съгл. чл.48,ал.1 от ЗОП не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, че e налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП. Съгл. чл.56,ал.3,т.1 от ЗОП, когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т.1.1. и 1.2. се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, като документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представят в официален превод на български език. 2. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, следва да се приложи заверено копие на Договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. С договора за обединение следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието си в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора 3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата по съответната обособена позиция – в зависимост от формата на гаранция за участие, която участникът е избрал, той следва да приложи в офертата си един от следните документи: оригинал на банкова гаранция или заверено копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. 4. Доказателства за техническите възможности, съгл. чл.51,ал.1 от ЗОП. 5.Декларация за липса на свързаност с друг участник, както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП по образец - оригинал. 6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (ако се ползват такива) по образец - оригинал. Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП по образец - оригинал. 8.Декларация за приемане на условията в проекта на договор - оригинал. 9.Декларация за автономност на офертата - оригинал.10.Оригинал или заверено копие на пълномощно на лицето, подписващо офертата – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен негов представител. 11. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника - оригинал. Документацията е безплатна. Достъпна е на официалната интернет страница на възложителя, раздел "Профил на купувача", посочена в обявлението. Възложителят ще обяви датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти два работни дни предварително на интернет адреса си.На основание чл.64, ал.3 от ЗОП крайният срок за получаване на офертите е намален, тъй като обявлението е изпратено по електронен път, от датата на публикуване на обявлението в електронен вид възложителят е предоставил пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата и в обявлението е посочен Интернет адрес, на който тя може да бъде намерена. На основание чл.58а, ал.2 от ЗОП обменът на информация се извършва по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се изискват
Минимални изисквания: Не са поставяни
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: 1. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП - по образец на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка по съответната обособена позиция, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. Списъкът се представя в оригинал. В случаите, в които участникът е участвал в обединение или като подизпълнител, в Списъка се описва само тази част от доставките и съответната стойност, които участникът сам е изпълнил. 2. Доказателство за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. 3.Сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:20хх или еквивалентен сертификат - заверено копие. Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП възложителят приема еквивалентни сертификати, издаден от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. Сертификатът трябва да е с обхват (отнася се за всяка една обособена позиция) - производство и/или продажба и/или монтаж на кухненско оборудване, компютърно оборудване,електроуреди, мебели, кухненски, текстилни, спортни принадлежности. 2. Съгласно чл. 53, ал. 3 от ЗОП сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Ако участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по настоящото поле се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.
Минимални изисквания: Участниците трябва да имат не по-малко от 2 (две) успешно изпълнени доставки, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка за съответната обособена позиция, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. В случай, че участникът представи оферта за повече от една обособена позиция, изискването се отнася сумарно за съответните позиции. Под „изпълнена” следва да се разбира тази доставка, чието изпълнение е приключило преди датата на подаване на офертата. Доставки в процес на изпълнение няма да бъдат признавани. 2. Минимално изискване към участниците: Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:20хх или еквивалентна, с обхват, сходен с предмета на поръчката по обособени позиции. Съгласно чл. 51а, ал. 1 от ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Технически показател (Т), който включва следните подпоказатели: Срок за извършване на доставка 20 т.; Срок за извършване на монтажа – 10 т. ;Срок за отстраняване на констатиран дефект/несъответствие/повреда – 10 т.; Гаранционен срок – 10 т.; тежест: 50
Показател: Финансов показател (Ф) с максимален брой точки – 50 точки; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
31.05.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
31.05.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 02.06.2016 г.  Час: 10:00
Място

гр. Пловдив, ул. "Лев Толстой" № 2

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5, т.1 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване“
1) Кратко описание

Доставка на цялостно кухненско обзавеждане за новоизградена ЦДГ "Чайка"

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

39314000

Описание:

Оборудване за промишлена кухня

3) Количество или обем

Съгласно ІІ.2.1 от Обявлението

Прогнозна стойност, без ДДС
44083.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 2

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Доставка и монтаж на електроуреди“
1) Кратко описание

Доставка на електроуреди за новоизградената ЦДГ "Чайка"

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

39700000, 39710000

Описание:

Домакински уреди
Електродомакински уреди

3) Количество или обем

Съгласно ІІ.2.1 от Обявлението

Прогнозна стойност, без ДДС
65000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 2

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „Доставка и монтаж на компютърно оборудване и принадлежности“
1) Кратко описание

Доставка на компютърно оборудване и принадлежносто за нуждите на новоизградена ЦДГ "Чайка"

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30000000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети

3) Количество или обем

Съгласно ІІ.2.1 от Обявлението

Прогнозна стойност, без ДДС
15400 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 2

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция „Доставка и монтаж на мебелировка“
1) Кратко описание

Доставка на мебели за нуждите на новоизградена ЦДГ "Чайка".

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

39000000

Описание:

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване

3) Количество или обем

Съгласно ІІ.2.1 от Обявлението

Прогнозна стойност, без ДДС
105000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 2

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция “Доставка на текстилни изделия”
1) Кратко описание

Доставка на матраци, спални комплекти и др. за нуждите на новоизградена ЦДГ "Чайка"

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

39500000

Описание:

Текстилни изделия

3) Количество или обем

Съгласно от ІІ.2.1 Обявлението

Прогнозна стойност, без ДДС
64416.66 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 2

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на кухненска посуда“
1) Кратко описание

Доставка на кухненски изделия за нуждите на кухните на новоизградена ЦДГ "Чайка".

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

39220000

Описание:

Кухненско оборудване, домакински принадлежности и предмети за домашна употреба, и принадлежности за ресторантьорство

3) Количество или обем

Съгласно ІІ.2.1 от Обявлението

Прогнозна стойност, без ДДС
19166.66 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 2

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция “Доставка на спортно оборудване и принадлежности”.
1) Кратко описание

Доставка на спортно оборудване за физкултурния салон на новоизградена ЦДГ "Чайка"

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

37000000

Описание:

Музикални инструменти, спортни артикули, игри, играчки, занаятчийски изделия, предмети на изкуството и принадлежности

3) Количество или обем

Съгласно ІІ.2.1 от Обявлението

Прогнозна стойност, без ДДС
9000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 2